Zlepšenie riadenia výrobných procesov

Zlepšenie riadenia výrobných procesov

Pri návštevách v rôznych spoločnostiach sa pravidelne stretávame s odlišnými spôsobmi riadenia výroby. Evidencia výrobných objednávok len v papierovej forme už takmer nikde nie je. Vo väčšine prípadov používajú firmy jeden alebo viacero excelovských súborov v rôznej štruktúre a s množstvom údajov, ktorým rozumie len tvorca súboru. Prístup k týmto informáciám má spravidla len osoba,

Pri návštevách v rôznych spoločnostiach sa pravidelne stretávame s odlišnými spôsobmi riadenia výroby. Evidencia výrobných objednávok len v papierovej forme už takmer nikde nie je. Vo väčšine prípadov používajú firmy jeden alebo viacero excelovských súborov v rôznej štruktúre a s množstvom údajov, ktorým rozumie len tvorca súboru. Prístup k týmto informáciám má spravidla len osoba, ktorá s nimi pracuje. V tom lepšom prípade sa nachádzajú tieto údaje na zdieľanom úložisku, ku ktorým má prístup viacero zamestnancov a tí takisto majú prehľad o tom, čo sa vyrába. Samotné plánovanie výroby je v hlave plánovača alebo výrobného majstra a v prípade ich nečakanej absencie dochádza k veľkej komplikácii vo výrobe.

Ďalším typom spoločností z pohľadu riadenia výroby sú také, ktoré už majú malý podporný nástroj pre plánovanie výroby v podobe štandardnej aplikácie alebo softvéru na mieru.
Tento spôsob im spočiatku vyhovuje, ale časom sa dostávajú do štádia, kedy toto riešenie už nie je postačujúce a to z dôvodu:

  • Aplikácia je zastarala.
  • Aplikácia časom nepokrýva nové procesy a prvky vo výrobe.
  • Súčasťou aplikácie nie skladové hospodárstvo a ekonomika.
  • Prenos údajov viacerými systémami je prácne a spoločnosť cíti potrebu zjednotenia systémov.

Rýchla pomoc v dlhodobom horizonte

Výrobné spoločnosti sa spravidla rozhodnú pre výber informačného systému až v momente, keď sú už v kritickej situácii. Tá môže nastať vo chvíli, keď firma začína rásť, objem výroby sa prudko zväčšuje a na jej riadenie už aktuálne riešenie nepostačuje. Príjem množstva zákaziek pridáva na práci všetkým zamestnancom a tí aj keď už cítia potrebu podporného nástroja pre ich prácu, s touto potrebou prichádza aj ruka v ruke pocit obavy so zmeny a to práve v čase, keď je veľa práce a ešte jej aj pribúda. Výsledkom môže byť výber nevhodného riešenia za účelom rýchleho nasadenia okamžitého používania, čo v dlhodobom horizonte nemusí vyriešiť problémy v spoločnosti.

Jedným z dôležitých ukazovateľov pri hľadaní optimálneho riešenia pre riadenie výroby alebo aj celého podniku je práve časový horizont. Systém by vám mal byť stále rovnakým prínosom nie na zopár mesiacov, ale na niekoľko rokov.

Prečo ERP systém?

Nástroj pre riadenie výroby má väčšina veľkých ERP systémov. Ide však o široký pojem a každý môže od neho očakávať niečo iné. Hlavným prínosom je to, že samotné riadenie výroby je priamo prepojené so skladovým hospodárstvom a ekonomikou podniku. Ďalším prínosom je fakt, že všetci zamestnanci pracujú s jedným systémom a podľa toho, kto každý má mať informáciu o tom čo a kedy sa vyrába a v akom stave je výrobný proces, si určíte vy a podľa toho majú vybraní zamestnanci udelený prístup. V prípade absencie kľúčového zamestnanca pre riadenie výroby máte stále prístup k údajom a zaškolení zamestnanci môžu v záskoku jednoducho riadiť výrobu ďalej.

Čo prináša Dynamics 365 Business Central

ERP systém Dynamics NAV alebo v novej verzii s názvom Dynamics 365 Business Central obsahuje pre riadenie výroby ako základný prvok Výrobné zákazky. Ide o jednotný zoznam zákaziek, či už na sklad alebo na objednávku, ktoré sú od seba odlíšené základnými stavmi a to podľa toho, či je zákazka v stave plánovania, realizácie alebo je dokončená. Pre plánovanie výrobných zákaziek poskytuje Business Central viacero podporných plánovacích nástrojov. Hlavnými vstupnými údajmi sú samotný výrobok, jeho technologický postup a výrobný kusovník. Ďalšie dôležité údaje závisia od spôsobu vytvorenia zákazky a od typu výroby.

Viac o výrobných zákazkách, spôsoboch ich vytvárania a využitia pri riadení výroby sa dozviete v nasledujúcom príspevku.

Nezabudnite, že sme tu kedykoľvek pre vás, neváhajte nás preto kontaktovať.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

 

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie