Úspešná implementácia informačného systému v spoločnosti Lindab a.s.

Úspešná implementácia informačného systému v spoločnosti Lindab a.s.

To, že moderné podnikové systémy tvoria základný kameň hladkého chodu akejkoľvek rozvíjajúcej sa spoločnosti by nám už malo byť zrejmé. No zabudnime na teóriu a poukážme na konkrétny príklad. Firmu, ktorá využila služby spoločnosti Telegrafia a rozhodla sa vložiť implementáciu ERP systému do rúk jej expertov. Je to už nejaký čas čo Telegrafia úspešne dokončila zavedenie informačného

To, že moderné podnikové systémy tvoria základný kameň hladkého chodu akejkoľvek rozvíjajúcej sa spoločnosti by nám už malo byť zrejmé. No zabudnime na teóriu a poukážme na konkrétny príklad. Firmu, ktorá využila služby spoločnosti Telegrafia a rozhodla sa vložiť implementáciu ERP systému do rúk jej expertov. Je to už nejaký čas čo Telegrafia úspešne dokončila zavedenie informačného systému (IS) postaveného na softvéri Microsoft Dynamics 365 Business Central pre slovenskú stavebnú spoločnosť Lindab. Tento dôležitý projekt pre nás predstavoval míľnik v našej dlhodobej spolupráci s týmto popredným európskym dodávateľom stavebných systémov. Naše úsilie vložené do analýzy procesov v spoločnosti Lindab a návrhu riešení, ktoré sú zamerané na optimalizáciu ich podnikových operácií, bolo a je výsledkom skúseností a hlbokého porozumenia oblasti informačných technológií a potrieb našich klientov, ktorým náš ERP tím disponuje.

zavedenie

„Naša spolupráca s Telegrafiou začala v roku 2016. Pamätám si veľmi dobre na naše prvé stretnutie, kedy spoločnosť Telegrafia prišla s ponukou, ktorá obsahovala presné riešenie nášho problému v danom čase. Hneď od začiatku sme vedeli, že na druhej strane stola sedí tím skúsených konzultantov a programátorov, a že nám zaistia perfektný servis a vyriešia všetky problémy a navrhnú riešenia, ktoré potrebujeme.“

Ing. Slavomír Janík, CEO Lindab a.s.


informacneho systemu

Počas celého procesu sme úzko spolupracovali s tímom Lindabu, aby sme zaistili, že nový IS bude plne funkčný a prispôsobený ich špecifickým požiadavkám. Naši experti prenikli do hĺbky procesov spoločnosti klientskej spoločnosti a navrhli riešenia, ktoré boli zamerané na zvýšenie efektivity, znižovanie nákladov a zlepšenie riadenia v rôznych oblastiach, vrátane výroby, logistiky a správy zásob. Tento holistický prístup nám umožnil identifikovať kritické oblasti a ponúknuť spoločnosti Lindab komplexné riešenia, ktoré mali zodpovedať ich podnikovým cieľom a stratégii.

V rámci implementácie IS sme zaviedli nové funkcionality a procesy, ktoré dnes prispievajú k efektívnejšiemu riadeniu výroby, skladovania, logistiky a nákupu. Digitalizácia rôznych procesov, ako je napríklad práca s čítačkami pre skladové operácie či využitie mobilnej aplikácia pre expedíciu, priniesla značné zjednodušenie a zvýšenie presnosti v týchto oblastiach.

Jedným z najväčších prínosov implementácie ERP systému pre spoločnosť Lindab bolo vytvorenie nového modelu výroby a zavedenie digitalizácie do jej prevádzky. Nové postupy a technológie umožnili lepšie využívanie údajov vo výrobe a tiež nastavenie niektorých produktov, čo viedlo k zvýšeniu efektivity a redukcii chýb. Venovali sme sa rovnako aj zabezpečeniu, aby sme zaistili, že nový IS bude kompatibilný so súčasnými technologickými trendmi a preto sme ho vytvárali s ohľadom na možnosti budúceho rozšírenie a neustáleho prispôsobovania. Týmto spôsobom sme poskytli Lindabu robustné a udržateľné riešenie, ktoré je pripravené na budúce výzvy a inovácie v ich odvetví.

implementacia

„Pre mňa ako finančného manažéra je nevyhnutné mať stopercentné dáta – kvalitné a online. Preto je nevyhnutné, aby sme mali kvalitný, zodpovedný a spoľahlivý informačný systém, ktorý nám toto všetko vie zabezpečiť a poskytnúť. Ako správny finančník, potrebujeme mať pod kontrolou takisto náklady, cenu a kvalitu. Toto všetko sme získali s Navision a takisto partnerstvom so spoločnosťou Telegrafia.“

Ing. Lenka Badzíková, finančná riaditeľka Lindab a.s.


lindab

Úspešnosť celého projektu bola však postavená na dobrej obojstrannej komunikácii a spolupráci medzi našimi tímami. Práve tie sprevádzali celý proces implementácie a zavedenia systému a v konečnom dôsledku sú dôvodom, prečo sa nám podarilo vytvoriť riešenie na mieru spoločnosti, ktoré presne zodpovedalo potrebám firmy a viedlo k pozitívnym výsledkom.

Nový informačný systém priniesol spoločnosti Lindab množstvo výhod a zvýšil celkovú efektivitu v takmer každom z jeho odvetví.  Či už ide o zlepšenie sledovateľnosti výrobných procesov, optimalizácie logistických operácií alebo zlepšenie plánovania zásob. Cieľom týchto inovácií bolo vytvorenie príležitosti využitia nárastu efektivity a prispieť tým k zlepšeniu konkurencieschopnosti a upevneniu poprednej pozície Lindabu na trhu, ktorého sú súčasťou. Jednoducho povedané – zabezpečiť ďalší rast a úspech v ich odvetví.

Podporu a vzájomnú spoluprácu medzi našou spoločnosťou a spoločnosťou Lindab neukončila ani finalizácia projektu. Po dokončení implementácie sme uskutočnili sériu školení pre zamestnancov Lindabu, aby sme im pomohli efektívne zvládnuť nový systém a optimalizovať svoje pracovné procesy. Naši konzultanti zostali k dispozícii aj počas ďalšieho obdobia, aby poskytli podporu a riešili akékoľvek otázky alebo problémy, ktoré by mohli vzniknúť počas prevádzky nového IS.

Celkový dojem z implementácie informačného systému pre spoločnosť Lindab naďalej ostáva veľmi pozitívny. Veríme, že naše riešenie prinesie Lindabu dlhodobé benefity a posilní ich pozíciu lídra v stavebnom priemysle. No a pomyselným krokom do budúcnosti je pre nás analýza výsledkov implementácie a prípadná identifikácia oblastí, ktoré by mohli byť ešte opätovne vylepšené alebo optimalizované. Veríme, že naša spolupráca s Lindabom bude pokračovať a že spoločne nájdeme ďalšie príležitosti na posilnenie ich konkurenčnej výhody a úspechu na trhu.

lindab zavedenie

Článok napísal

Róbert Jakab

Róbert je ako pohyblivá fotografia – pretože je video. Zachytáva 60 snímkov za sekundu, takže keď sa niečo udeje, on to zaznamená. Pracuje na menších videách aby raz natočil večerný film… a potom jeho pokračovanie. Telegrafia 2: Opičia sila

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie