Všetky články

 • Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

  Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

  Spracovanie odpadu a jeho recyklácia už dlhodobo patria k základným pilierom ekologického štýlu života. Aby bolo možné zodpovedne vykonávať odpadové hospodárstvo, jeho systém je potrebné  dôkladne naplánovať a metodologicky implementovať. Najprv musíme identifikovať zdroje a typy odpadu, odhadnúť náklady na prepravu a spracovanie odpadu, zabezpečiť transport a veľké množstvo ďalších vecí, ktoré na seba nadväzujú. Zároveň musíme

  ČÍTAŤ VIAC
 • Odpadové hospodárstvo – priebeh implementácie

  Odpadové hospodárstvo – priebeh implementácie

  V nasledujúcich odstavcoch vám predstavíme ako vyzeral proces implementácie informačného systému v spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním rôznych druhov odpadov. Spoločnosť sa rozhodla pre výmenu svojho účtovného programu za komplexný informačný systém Dynamics 365 Business Central. Jedným zo základných požiadaviek bolo mať informácie o všetkých procesoch dostupné na jednom mieste a pre všetkých

  ČÍTAŤ VIAC