Všetky články

 • Úspešná implementácia informačného systému v spoločnosti Lindab a.s.

  Úspešná implementácia informačného systému v spoločnosti Lindab a.s.

  To, že moderné podnikové systémy tvoria základný kameň hladkého chodu akejkoľvek rozvíjajúcej sa spoločnosti by nám už malo byť zrejmé. No zabudnime na teóriu a poukážme na konkrétny príklad. Firmu, ktorá využila služby spoločnosti Telegrafia a rozhodla sa vložiť implementáciu ERP systému do rúk jej expertov. Je to už nejaký čas čo Telegrafia úspešne dokončila zavedenie informačného

  ČÍTAŤ VIAC
 • Výhody používania Microsoft Dynamics 365 Business Central v potravinárskom priemysle

  Výhody používania Microsoft Dynamics 365 Business Central v potravinárskom priemysle

  Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderný informačný systém disponujúci širokou škálou funkcií, ktoré môžu byť využité v mnohých odvetviach priemyslu. Tento ERP (Enterprise Resource Planning) systém pomáha podnikom v rôznych oblastiach riadenia podniku, či už ide o riadenie skladov, finančné riadenie, riadenie výroby alebo plánovanie zdrojov. V nasledujúcich bodoch sa budeme snažiť poukázať na

  ČÍTAŤ VIAC
 • Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

  Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

  Spracovanie odpadu a jeho recyklácia už dlhodobo patria k základným pilierom ekologického štýlu života. Aby bolo možné zodpovedne vykonávať odpadové hospodárstvo, jeho systém je potrebné  dôkladne naplánovať a metodologicky implementovať. Najprv musíme identifikovať zdroje a typy odpadu, odhadnúť náklady na prepravu a spracovanie odpadu, zabezpečiť transport a veľké množstvo ďalších vecí, ktoré na seba nadväzujú. Zároveň musíme

  ČÍTAŤ VIAC
 • Čo chcú mileniáli od ERP

  Čo chcú mileniáli od ERP

  Ak sa na malú chvíľu zamyslíme nad stereotypmi, alebo skôr charakteristikami, ktoré definujú akúkoľvek generáciu tak … mileniáli budú tí, ktorí vynikajú používaním technológií. Sú prvou generáciou, ktorú by sme mohli nazvať prirodzene digitálnou. To v podstate znamená, že mileniáli majú tendenciu inštinktívne pochopiť, ako nové technológie fungujú bez toho, aby sa museli obrátiť na

  ČÍTAŤ VIAC
 • Ako (ne)vybrať nesprávne ERP riešenie

  Ako (ne)vybrať nesprávne ERP riešenie

  Proces výberu podnikového softvéru je dlhý a komplikovaný. Nemusí to platiť pre každý prípad, no všeobecne je to tak z niekoľkých dôvodov. Riešenie, ktoré si vyberiete, ovplyvní chod vášho podnikania na niekoľko nasledujúcich rokov a poznamená každú jeho zložku. Netreba zabudnúť ani na to, že ide o významnú investíciu. V priemere približne 50% implementácií ERP nedosahuje svoje stanovené ciele, je

  ČÍTAŤ VIAC
 • Tipy pre efektívnu údržbu ERP systému

  Tipy pre efektívnu údržbu ERP systému

  Implementácia systému ERP predstavuje veľký krok pre každú spoločnosť, ktorá sa k nej odhodlá. Zahŕňa však veľa príprav, finančných zdrojov a manažovanie zmien. Pri akomkoľvek väčšom či podstatnom nákupe, ktorý si na jeho kúpu vyžaduje značné počiatočné investície, je nevyhnutná nepretržitá údržba, ktorá pomáha zaručiť udržateľnosť produktu na ďalšie roky. Efektívna údržba preto predstavuje jednu z vecí,

  ČÍTAŤ VIAC