Plánovanie výroby/výroba – jadro činnosti podniku

Plánovanie výroby/výroba – jadro činnosti podniku

Jadrom činnosti spoločnosti je výroba a s nimi súvisiace výrobné procesy. Viac o plánovaní výroby a výrobe ako takej nám povie náš kolega Ing. Fedor Mihalisko: 1. Aká je vaša úloha v spoločnosti Telegrafia? Mojou úlohou je plánovanie výroby. V skratke ide o to, aby sirény boli vyrobené v špecifikácii akú vyžaduje zákazník, k určitému

Jadrom činnosti spoločnosti je výroba a s nimi súvisiace výrobné procesy. Viac o plánovaní výroby a výrobe ako takej nám povie náš kolega Ing. Fedor Mihalisko:

1. Aká je vaša úloha v spoločnosti Telegrafia?

Mojou úlohou je plánovanie výroby. V skratke ide o to, aby sirény boli vyrobené v špecifikácii akú vyžaduje zákazník, k určitému dátumu a samozrejme v čo najlepšej kvalite. Celý proces plánovania pozostáva z generovania hlavných zostáv, podzostáv a samotnej výroby. To všetko so zreteľom na požadovaný dátum dodávky a taktiež prebiehajúcu výrobu. Všetky úkony sú na sebe vzájomne závisle a tým pádom je nutné dodržiavať časový rámec, ktorý je pre konkrétny úkon potrebný. Výrobu plánujem v programe Microsoft Dynamics NAV, kde po vytvorení výrobnej zákazky je možné okrem iného na základe danej objednávky vypočítať požiadavky na zásobovanie. Výrobné zákazky zahrňujú nástroj pre ručné plánovanie ako aj pre automatické plánovanie.

2. Akým spôsobom plánujete/zabezpečujete výrobu?

Každý týždeň máme koordinačnú poradu, na ktorej sa určujú priority pre konkrétne zákazky. Na základe týchto priorít sa následne snažím prispôsobiť výrobu. Pod rozplánovaním zákaziek, ktoré boli vygenerované z PO si môžeme predstaviť to, že ručne vygenerujem zákazky v programe Dynamics NAV pre chýbajúce káble, kabeláže, moduly a pod. V prípade, že mám všetky potrebné komponenty daných podzostáv, tak môžem spustiť ich výrobu. Výroba sirény sa začína, až keď máme vyrobené všetky potrebné podzostavy a zároveň máme na sklade ďalšie komponenty potrebné k finálnemu poskladaniu sirény (skrutky, matice, konektory, káble a pod.). Po mechanickom poskladaní sirény nasleduje oživenie/konfigurácia, výstupná kontrola a balenie.

3. Na čo všetko treba myslieť pred tým než sa začne výroba?

Najdôležitejšie je myslieť na to, že výrobu zabezpečujú ľudia. Je preto potrebné rozumne prerozdeliť prácu a vyrábať s časovým predstihom.

4. Čo považujete za najpodstatnejšie pri plánovaní výroby?

Neurobiť chybu a všetko niekoľkokrát skontrolovať.

5. Čo považujete za dôležité pri vedení výrobného tímu?

Ľudskosť. Treba požartovať, ale niekedy, ak je to potrebné treba vedieť zvýšiť hlas

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o možnostiach využitia Microsoft Dynamics NAV, tak nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám všetko ukážeme aj na osobnom stretnutí.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie