Všetky články

 • Referenčný príbeh z implementácie Dynamics NAV – Elektrotechnická výroba

  Referenčný príbeh z implementácie Dynamics NAV – Elektrotechnická výroba

  Jednou z prvých implementácii informačného systému MS Dynamics NAV, ktorú náš tím realizoval je u nás doma, v spoločnosti Telegrafia. Vedenie sa rozhodlo ešte v roku 2007 nahradiť pôvodný vlastne vyvinutý informačný systém novým modernejším. Ako naše vedenie často spomína: „Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale v tom čase už nevyhnutné v dôsledku rastu spoločnosti a

  ČÍTAŤ VIAC
 • Ako vytvoriť používateľský výstup bez programovacieho nástroja?

  Ako vytvoriť používateľský výstup bez programovacieho nástroja?

  Každý účtovník či manažér spoločnosti chce mať stále aktuálny prehľad o stave spoločnosti s možnosťou vytvárania rôznych výstupov a analýz. MS Dynamics NAV ponúka funkčnosť Účtovné schémy, kde si aj bez pomoci programovacieho nástroja viete vytvoriť rôzne prehľady, ktoré vaša firma potrebuje. Čo to vlastne účtovné schémy sú? Účtovné schémy vychádzajú z finančných účtov hlavnej

  ČÍTAŤ VIAC
 • Príbeh implementácie Dynamics NAV vo výrobnej spoločnosti

  Príbeh implementácie Dynamics NAV vo výrobnej spoločnosti

  V tomto príspevku vám upresním predstavu o priebehu implementácie nového ERP systému vo výrobnej spoločnosti. Porozprávam o tom, akým spôsobom postupujeme pri implementácii, s akými problémami sme sa stretli a aký je výsledok a aktuálny stav v tejto spoločnosti po zavedení informačného systému Dynamics NAV 2017. Prvé stretnutie a podpora v NAV 4.0 Pri prvom

  ČÍTAŤ VIAC
 • NAV novej generácie – Microsoft Dynamics 365 Business Central

  NAV novej generácie – Microsoft Dynamics 365 Business Central

  Spoločnosť Microsoft vydala novú aplikáciu Microsoft Dynamics Business Central 365. Ide o novú verziu produktu, ktorý poznáme na trhu pod názov MS Dynamics NAV, mnohí z nás aj ako NAVISION. Inými slovami Business Central 365 nahradil Dynamics NAV.Táto verzia si zachováva pôvodné funkčnosti MS Dynamics NAV, no prináša integráciu vylepšení s ostatnými aplikáciami z “kuchyne”

  ČÍTAŤ VIAC
 • Zlepšenie riadenia výrobných procesov

  Zlepšenie riadenia výrobných procesov

  Pri návštevách v rôznych spoločnostiach sa pravidelne stretávame s odlišnými spôsobmi riadenia výroby. Evidencia výrobných objednávok len v papierovej forme už takmer nikde nie je. Vo väčšine prípadov používajú firmy jeden alebo viacero excelovských súborov v rôznej štruktúre a s množstvom údajov, ktorým rozumie len tvorca súboru. Prístup k týmto informáciám má spravidla len osoba,

  ČÍTAŤ VIAC
 • Workflow? Nástroj pre generovanie upozornení.

  Workflow? Nástroj pre generovanie upozornení.

  Takmer každý zákazník, ktorý našu spoločnosť kontaktuje a zaujíma sa o informačný systém, chce predovšetkým automatizovať procesy. Je to logická požiadavka, keďže cieľom informačných systémov je uľahčovať ľuďom prácu a prinášať im pridanú hodnotu. Automatizáciu procesov sme v niektorých prípadoch začali riešiť využitím automaticky generovaných upozornení - workflow (pracovný postup), ktorý je nástrojom v MS

  ČÍTAŤ VIAC