• Článkov
    • Zobrazení
    ADMINISTRATOR

    Telegrafia a.s.

    ERP tím spoločnosti Telegrafia sa venuje zavádzaniu moderných podnikových informačných systémov do slovenských firiem. Okrem ERP tímu spoločnosť Telegrafia prevádzkuje aj vývoj a výrobu elektronických zariadení a vlastné vzdelávacie IT centrum pre školenie špičkových počítačových odborníkov. Kým v prvom prípade sa jedná o klasickú výrobnú činnosť s vlastným vývojom, druhá aktivita je štandardné poskytovanie služieb. Všetky činnosti firmy pritom zvláda jediné riešenie podnikového informačného systému a to pri dodržiavaní systému riadenia kvality ISO 9001:2015. Praxou overené riešenie, s ktorým môžete získať mnoho výhod aj vo vašej vlastnej firme.