Výhody používania Microsoft Dynamics 365 Business Central v potravinárskom priemysle

Výhody používania Microsoft Dynamics 365 Business Central v potravinárskom priemysle

Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderný informačný systém disponujúci širokou škálou funkcií, ktoré môžu byť využité v mnohých odvetviach priemyslu. Tento ERP (Enterprise Resource Planning) systém pomáha podnikom v rôznych oblastiach riadenia podniku, či už ide o riadenie skladov, finančné riadenie, riadenie výroby alebo plánovanie zdrojov. V nasledujúcich bodoch sa budeme snažiť poukázať na

Microsoft Dynamics 365 Business Central je moderný informačný systém disponujúci širokou škálou funkcií, ktoré môžu byť využité v mnohých odvetviach priemyslu. Tento ERP (Enterprise Resource Planning) systém pomáha podnikom v rôznych oblastiach riadenia podniku, či už ide o riadenie skladov, finančné riadenie, riadenie výroby alebo plánovanie zdrojov. V nasledujúcich bodoch sa budeme snažiť poukázať na niektoré z výhod používania tohto systému práve v potravinárskom priemysle:

1. Správa výroby a zásob

Business Central poskytuje nástroje na sledovanie výrobných procesov a správu zásob, čoho výsledkom je minimalizácia nadmerného skladovania a efektívne využívanie skladových zásob surovín. Ich kvalita je neustále zabezpečovaná dôkladným prehľadom a obmedzeniami v súvislosti s dodržiavaním hygienických noriem. Pomáha zvyšovať presnosť zásobovania a minimalizuje straty v dôsledku nesprávnej manipulácie.Vďaka tomu sa podniky vyhnú plytvaniu zdrojov a zlepšia tak celkovú efektivitu výroby. Lepšia kontrola, spätná dohľadateľnosť a identifikácia v distribučnom reťazci je zabezpečená trasovaním šarží, ktoré umožňuje okamžite reagovať v prípade akýchkoľvek problémov s produktom.

2. Efektívne plánovanie

Efektívne plánovanie optimalizuje celkový proces výroby a zabezpečuje plynulosť a bezpečnosť výrobného procesu počnúc nákupom surovín, zabezpečením ich dostupnosti a kvality/čerstvosti až po plánovanie kapacít výrobných liniek či pracovnej sily. Nástroje prispievajú k výraznej úspore času a minimalizácii rizika vzniku chýb pri prepočtoch množstevných jednotiek, výsledkom čoho je zlepšenie efektivity výroby a produktivity pracovníkov. Nastavením ochrannej lehoty pred vydaním výrobkov zo skladu, nastavením exspirácie produktov sa rovnako zabezpečí aj ochrana zdravia spotrebiteľov a čerstvosť potravín.

3. Podpora predaja a riadenie obchodných vzťahov

Podnikom ponúka nástroje na správu kontaktov zákazníkov, sledovanie predaja a správu marketingových kampaní, čo spoločnostiam umožňuje lepšie porozumieť potrebám svojich zákazníkov a uľahčuje zacielenie cieľovej skupiny.Výsledné informácie tak pomôžu podnikom v presnejšej segmentácii zákazníckej základne a meraní účinnosti marketingových aktivít pre lepšie plánovanie budúcich kampaní. Vylepšené riadenie obchodných vzťahov poskytuje väčší prehľad o zákazníkoch a ich požiadavkách, čo znamená možnosť podniku zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a poskytovať tie najlepšie služby.

ERP potravinarsky priemysel

4. Finančné riadenie a účtovníctvo

Ďalšou z výhod je možnosť správy účtovníctva a financií, vrátane fakturácie, správy pohľadávok a záväzkov, správy rozpočtu, sledovania výnosov a nákladov. Toto umožňuje podnikom lepšie riadiť svoje finančné zdroje, minimalizovať chyby a zvýšiť ziskovosť spoločnosti.Odľahčí sa tak od administratívnej záťaže čím prispeje k zjednodušeniu procesu spracovania mzdových údajov. Podniky však ušetria aj na čase, a to vďaka digitálnej výmene dokladov so zákazníkmi a ich automatickej evidencii priamo do systému.

5. Cloudové riešenie

Spája plnohodnotnú prevádzku potravinárskeho podniku s dostupnosťou k firemným dátam a aplikáciám odkiaľkoľvek. Vďaka tomu je možne sledovať a riadiť zásoby surovín a celkový výrobný proces aj z pohodlia domova bez nutnosti potreby prebytočného hardvéru/vybavenia.

6. Personalizácia a prispôsobenie

Používateľské rozhranie akéhokoľvek systému by malo byť maximálne intuitívne a prehľadné. Microsoft nezabudol ani na tento aspekt a jeho Business Central sa dokáže prispôsobiť konkrétnym potrebám a procesom podniku. Systém je flexibilný a môže byť prispôsobený podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Príkladov by bolo samozrejme viac. No všetky tieto výhody majú spoločný cieľ, ktorým je možnosť pomôcť podnikom v potravinárskom priemysle zlepšiť svoje procesy a efektivitu, a tým dosiahnuť lepšie výsledky. Predstavu o tom, ako by mal váš podnikový systém vyzerať a čo všetko by mal obsahovať možno už máte. My sme tu pre vás, aby sme ho ušili na mieru a zabezpečili jeho implementáciu. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ERP systémov kontaktujte našich špecialistov.

Článok napísal

Róbert Jakab

Róbert je ako pohyblivá fotografia – pretože je video. Zachytáva 60 snímkov za sekundu, takže keď sa niečo udeje, on to zaznamená. Pracuje na menších videách aby raz natočil večerný film… a potom jeho pokračovanie. Telegrafia 2: Opičia sila

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie