Všetky články

 • Sledovanie zmien v kusovníkoch

  Sledovanie zmien v kusovníkoch

  V predchádzajúcom príspevku o výrobných kusovníkoch ste sa mohli dozvedieť, akým spôsobom môžete v informačnom systéme Business Central (Dynamics NAV) viesť evidenciu svojich výrobkov, resp. ich skladby či zloženia. Ide o základnú štruktúru výrobku, ktorú máte vedenú v hlavnom výrobnom kusovníku. Avšak určite každý výrobok, či ešte vo fáze vývoja, testovania alebo aj počas samotnej výroby a predaja si vyžaduje neustále

  ČÍTAŤ VIAC
 • Ako získať prehľad o štruktúre vašich výrobkov

  Ako získať prehľad o štruktúre vašich výrobkov

  Výrobné podniky môžeme rozdeliť podľa typu výroby do troch základných skupín a to na podniky s hromadnou, sériovou alebo kusovou výrobou. Hlavným rozdielom medzi nimi je v miere opakovateľnosti ich vyrábaných produktov, resp. v množstve rovnakej alebo rovnorodej výroby. Avšak pri všetkých troch typoch je potrebné, aby bolo jednoznačne zadefinované, z čoho sa má daný

  ČÍTAŤ VIAC