Ako získať prehľad o štruktúre vašich výrobkov

Ako získať prehľad o štruktúre vašich výrobkov

Výrobné podniky môžeme rozdeliť podľa typu výroby do troch základných skupín a to na podniky s hromadnou, sériovou alebo kusovou výrobou. Hlavným rozdielom medzi nimi je v miere opakovateľnosti ich vyrábaných produktov, resp. v množstve rovnakej alebo rovnorodej výroby. Avšak pri všetkých troch typoch je potrebné, aby bolo jednoznačne zadefinované, z čoho sa má daný

Výrobné podniky môžeme rozdeliť podľa typu výroby do troch základných skupín a to na podniky s hromadnou, sériovou alebo kusovou výrobou. Hlavným rozdielom medzi nimi je v miere opakovateľnosti ich vyrábaných produktov, resp. v množstve rovnakej alebo rovnorodej výroby. Avšak pri všetkých troch typoch je potrebné, aby bolo jednoznačne zadefinované, z čoho sa má daný produkt vyrábať. Štruktúru samotných výrobkov vo väčšine podnikov zadáva konštrukčné alebo vývojové oddelenie, v prípade tvorby rôznych receptúr je to príprava v laboratóriách alebo v prípade menších podnikov majú na to určených konkrétnych zamestnancov.

Základnou podstatou vytvárania výrobných kusovníkov je určenie z akého materiálu, resp. surovín a polovýrobkov má byť daný výrobok vyrobený a v akom množstve majú byť použité tieto položky. V závislosti od druhu, resp. špecifikácie výrobku sa definujú pre jednotlivé komponenty ďalšie parametre ako napríklad rozmery, váha, norma, predpokladané percento nepodarkov alebo odpadu materiálu atď.

Ako na to

Informačný systém Dynamics NAV vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob vytvárania a spravovania výrobných kusovníkov:

V prvom kroku si zadáte základné informácie o výrobnom kusovníku.

V druhom kroku si vytvoríte samotnú štruktúru jednoduchým pridávaním položiek kusovníka, zadaním požadovaných množstiev a ďalších potrebných parametrov.

V poslednom kroku si skontrolujete vytvorený kusovník, ak sú všetky údaje v poriadku, daný kusovník certifikujete, čím zadáte pokyn v informačnom systéme, že je kusovník pripravený pre použitie vo výrobnom procese.

Dynamics NAV umožňuje pre každú položku kusovníka presne určiť, pri ktorej výrobnej operácii má byť spotrebovaná. To je veľmi užitočné napríklad pri online odvádzaní výroby, kedy máte vždy aktuálny prehľad o stave zásob. Okrem toho si môžete pre jednotlivé položky kusovníka zadefinovať dátumový rozsah platnosti alebo si vytvoriť rôzne verzie celého kusovníka s možnosťou určenia aktuálne platnej verzie. Samozrejmosťou je vnáranie jednotlivých kusovníkov a vytváranie tzv. fantom kusovníkov, vďaka čomu môžete zefektívniť výrobný proces a sprehľadniť štruktúru zložitejších kusovníkov.

Prepojenie s externými nástrojmi

Veľa výrobných spoločností používa pre tvorbu a správu kusovníkov rôzne nástroje. Môže to byť napríklad konfigurátor ako nástroj pre používateľské vyskladanie jednotlivých dielov produktu alebo PDM systém, v ktorom si spravujete svoje konštrukčné výkresy. Ak už teda používate nástroj pre tvorbu kusovníkov, môžeme vám ho jednoducho prepojiť s informačným systémom Dynamics NAV a tak zautomatizovať vytváranie výrobných kusovníkov. Takýmto spôsobom vaši zamestnanci nebudú musieť duplicitne definovať štruktúry produktov v ERP systéme, čím sa zefektívni ich práca.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie