Ako sme implementovali vo výrobnej spoločnosti

Ako sme implementovali vo výrobnej spoločnosti

Jedným z našich zákazníkov je výrobno-obchodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plechových strešných krytín a doplnkov. Spoločnosť aktuálne používa informačný systém Dynamics NAV 2017. Predtým ako prešla na túto verziu systému používala rovnaký ERP systém a to verziu Navision 4.0. Spoločnosť však v danom čase už cítila, že je čas na zmenu,  cítila potrebu vymeniť starú technológiu za novú.

Jedným z našich zákazníkov je výrobno-obchodná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plechových strešných krytín a doplnkov. Spoločnosť aktuálne používa informačný systém Dynamics NAV 2017. Predtým ako prešla na túto verziu systému používala rovnaký ERP systém a to verziu Navision 4.0. Spoločnosť však v danom čase už cítila, že je čas na zmenu,  cítila potrebu vymeniť starú technológiu za novú. Tak ako pri každom projekte sme si boli vedomí obrovskej zodpovednosti a s nadšením sa pustili do implementácie krok za krokom.

Analýza funkčných požiadaviek

Prišli sme, videli sme, porozprávali sa a spísali všetko, čo sme sa dozvedeli. Aj takto by sa v krátkosti dal opísať prvý krok implementácie a to analýza procesov v danej spoločnosti. Naši konzultanti boli zodpovední za jednotlivé oblasti systému – nákup, CRM a predaj, sklady, ekonomika a výroba. Po odkonzultovaných hodinách sme sa dozvedeli všetky potrebné informácie na to, aby sme sa mohli zamýšľať nad tým, ako čo najlepšie zladiť tri kľúčové oblasti:

  1. aktuálne firemné procesy a celkový spôsob fungovania firmy
  2. zaužívané funkčnosti, nástroje, reporty a pod. v doterajšej verzii systému NAV
  3. aplikácia týchto informácií do novej verzie NAV a využitie štandardu systému v maximálnej možnej miere.

Ako to bude v novom systéme?

Toto bola bežná otázka od zamestnancov spoločnosti, s ktorou sme sa stretávali.

Pri tejto spoločnosti sme sa museli popasovať s veľkým skokom medzi verziami a takisto aj s veľkým množstvom doprogramovaných úprav, ktoré bolo potrebné prepísať do novej verzie za predpokladu, že ich štandard novej verzie nepokrýval. Okrem úprav priamo v systéme išlo aj o prepojenie s externou webovou aplikáciou, ktorú spoločnosť používa pre grafické zobrazenie stavu objednávok a zabehnutý systém SMS notifikácií svojim zákazníkom.

Čo s výrobou?

Jedným z kľúčových rozhodnutí, ktoré musela spoločnosť urobiť, bol spôsob implementácie výroby:

  1. Využitie customizovanej výroby v starej verzii bez štandardného modulu výroby, čo znamenalo prepísanie celého riešenia do novej verzie.
  2. Využitie štandardného modulu výroby v novej verzii NAV s dopracovaním špecifických úprav súvisiacich s typom výroby.

Vedenie zvolilo druhý spôsob implementácie výroby, čo pevne verím, že s odstupom času považuje za správne rozhodnutie s očakávaným prínosom. Od tohto rozhodnutia záviseli aj ostatné procesy a nastavenia v systéme – skladové hospodárstvo, nákupný proces, predaj, expedícia a neposlednom rade, financie.

Niektoré implementované špecifiká k štandardnému modulu výroba:

  • Evidencia výrobných dĺžok na strane predaja, nákupu, výroby s kontrolou technologických možností na konkrétnych linkách, strojoch.
  • Automatický výpočet potrebného materiálu podľa požadovaného množstva výrobku a špecifických parametrov.
  • Poloautomatické odvádzanie dvoch vedľajších produktov z výroby.
  • Prepojenie štandardnej výroby na externú webovú aplikáciu.
  • Označovanie zvitkov plechu šaržami s výpočtom jednotkovej hmotnosti.

Napredujeme ďalej

Po implementácii novej verzie informačného systému Dynamics NAV 2017 sa spoločnosť snaží neustále napredovať a zlepšovať jednotlivé procesy. Ihneď po implementácii sme vytvárali prostredie v NAV pre používateľov/zákazníkov s konsignačnými skladmi. V predchádzajúcom roku sa spoločnosť rozhodla zautomatizovať skladové procesy zavedením mobilných terminálov. V najbližšom období nás čaká odbúranie papierovej dokumentácie vo výrobe a automatizácia niektorých procesov zavedením priemyselných tabletov s prispôsobenou aplikáciou a komunikáciou s výrobnými linkami.

Tiež premýšľate o implemantácii? Alebo by ste sa chceli dozvedieť viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať.

K_Kleinova

Článok napísala

Katka Kleinová

Katka pracuje v spoločnosti Telegrafia, a.s. od roku 2007. Začínala na pozícií ERP konzultant pre oblasť logistiky a skladov. V snahe posunúť sa ďalej prijala výzvu viesť ERP tím pri implementácií podnikového softvéru MS Dynamics NAV a zároveň zabezpečuje starostlivosť o zákazníkov.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie