Ako sme zaviedli snímanie sériových čísel

Ako sme zaviedli snímanie sériových čísel

Naša spoločnosť patrí k top výrobcom varovných systémov. Tak ako každá spoločnosť aj tá naša sa neustále vyvíja. V snahe byť v popredí oproti konkurencii ustavične zlepšujeme svoje produkty, či služby. Zavádzame nové výrobky, čoho súčasťou je aj zlepšovanie výrobných procesov. Pre zefektívnenie procesu evidencie sériových čísel v procese výroby sme sa rozhodli zaviesť snímače čiarových kódov. Čo snímame?

Naša spoločnosť patrí k top výrobcom varovných systémov. Tak ako každá spoločnosť aj tá naša sa neustále vyvíja. V snahe byť v popredí oproti konkurencii ustavične zlepšujeme svoje produkty, či služby. Zavádzame nové výrobky, čoho súčasťou je aj zlepšovanie výrobných procesov. Pre zefektívnenie procesu evidencie sériových čísel v procese výroby sme sa rozhodli zaviesť snímače čiarových kódov.

Čo snímame?

V prvom kroku sme potrebovali začať označovať naše diely nejakým kódom. Zámerne som použil výraz „nejakým“, nakoľko je už všeobecne používaný výraz čiarový kód akýkoľvek 1D kód a potom QR pre akýkoľvek 2D kód. Avšak mnoho ľudí nevie, že existuje mnoho typov 1D či 2D kódov a výber toho správneho sa určuje už na základe reálnej potreby, kde sa má používať.

Moduly použité v našich sirénach označujeme sériovými číslami. Nakoľko ide o diely s pomerne malým priestorom na značenie veľkými štítkami, naša voľba padla na 2D kód. Konkrétne ide o QR kódy a Datamatrix kódy. Veľkosť kódu je v rozmeroch 5x5mm až 10x10mm a nesie v sebe informáciu o sériovom čísle konkrétnej dosky.

Ako snímame?

Snímať 2D kódy dokáže dnes už takmer každý mobilný telefón, v ktorom máte dobrý fotoaparát a vhodnú aplikáciu na snímanie. Po krátkom zaostrení fotoaparát zosníma kód, aplikácia dekóduje a zobrazí informáciu z 2D kódu. My sme však v procese výroby nepotrebovali zosnímať kód, aby sme zistili akú informáciu v sebe nesie. My sme chceli rýchlo a spoľahlivo snímať kódy z dosiek a nasnímané sériové čísla zapisovať do ERP systému. Túto požiadavku nám splnili snímače od výrobcu Zebra, ktoré dokážu bez akýchkoľvek problémov zosnímať aj takto malé 2D kódy a to aj v prípade, ak sú do určitej miery poškodené nejakým škrabancom alebo rozmazaním. Snímače nám v tomto riešení slúžia ako emulátor klávesnice.

snímanie sériových čísel

Kedy snímame?

Snímanie sériových čísel sme v prvej fáze zaviedli pri oživovaní dosiek a montáži našich sirén. V procese oživovania naskenuje technik 2D kód dosky, ktorú už nakonfiguroval a sériové číslo sa zapíše do prispôsobenej aplikácie pre odvádzanie výroby, ktorá je súčasťou informačného systému Dynamics 365 Business Central. Týmto sme odbúrali manuálne zapisovanie sériových čísel.

Označené dosky alebo aj moduly náš technik montuje do skrinky sirény. Do jednej sirény môže použiť 2 až 14 modulov v závislosti od typu. Všetky tieto moduly sú po montáži spárované s výrobným číslom samotnej sirény. Pri párovaní sériových čísel bolo veľmi zdĺhavé vybrať alebo vypísať čísla modulov a priradiť ich k číslu sirény.

Po zavedení snímačov spustí technik v Business Central nástroj pre priradzovanie sériových čísel a začne snímať 2D kódy z modulov, ktoré sú už namontované v siréne. V ďalšom kroku naskenuje sériové číslo sirény a po odvedení operácie montáže sa zapíšu sériové čísla modulov k výrobnému číslu sirény. Pri tomto riešení sa zefektívnil proces zadávania čísel a rovnako aj eliminovalo riziko nesprávneho pridelenia čísel modulov k siréne.

Ak vás toto riešenia zaujalo, príďte sa k nám pozrieť a radi vám ho ukážeme aj v praxi.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie