Všetky články

  • Evidencia zmlúv s odberateľmi

    Evidencia zmlúv s odberateľmi

    Často sa stáva, že spoločnosť má so svojimi zákazníkmi dohodnuté dodávky tovarov na určité obdobie dopredu. Tiež môže mať so svojimi zákazníkmi uzatvorené zmluvy na predajné ceny, za ktoré budú tieto množstvá odoberať. Všetky tieto dohody je potrebné sledovať a samozrejme, plniť. Ručné sledovanie je častokrát náročné, a ako to pri takýchto úlohách býva, vždy môže zlyhať

    ČÍTAŤ VIAC