Technologické postupy

Technologické postupy

Pri špecifikácii výrobku je potrebné presne stanoviť z čoho a ako bude vyrobený. Z čoho vyrábame, nám napovie štruktúra výrobku a spôsob, teda ako vyrábame, udáva výrobný postup. V predchádzajúcom príspevku sme vás oboznámili s možnosťou evidencie svojich pracovísk a ľudí v informačnom systéme. Teraz vám ukážeme ich využitie pri vytváraní technologický postupov. Technologický postup

Pri špecifikácii výrobku je potrebné presne stanoviť z čoho a ako bude vyrobený. Z čoho vyrábame, nám napovie štruktúra výrobku a spôsob, teda ako vyrábame, udáva výrobný postup. V predchádzajúcom príspevku sme vás oboznámili s možnosťou evidencie svojich pracovísk a ľudí v informačnom systéme. Teraz vám ukážeme ich využitie pri vytváraní technologický postupov.

Technologický postup sa skladá z jednej alebo viacerých operácií, ktoré musia byť vykonané, aby sme dostali požadovaný výstup. Niektoré spoločnosti vytvárajú technologické postupy jednoduchým popisom činností, ktoré majú byť vykonané a zhruba v akých časoch majú trvať. V týchto operáciách však nemusia byť zahrnuté ostatné dôležité údaje, ktoré sú z hľadiska čo najpresnejšieho stanovenia potrebného času a kapacít výroby nesmierne dôležité.

Vytvorenie technologického postupu v systéme Dynamics NAV je jednoduché a zahŕňa možnosť zohľadniť všetky dôležité údaje pre čo najefektívnejšie riadenie výroby.

Pri vytváraní samotného technologického postupu umožňuje systém Dynamics NAV v prvom kroku určiť, či jednotlivé operácie na seba nadväzujú alebo prebiehajú súbežne. Zadávanie výrobných operácií je veľmi jednoduché, nakoľko ak máte v informačnom systéme zaevidované svoje pracoviská, stačí si jednoducho vybrať zo zoznamu na ktorom má činnosť prebiehať a systém vám automaticky vyplní ostatné potrebné údaje. K jednotlivým operáciám si môžete okrem samotného výrobného času zadať aj potrebný čas na prípravu pracoviska, nastavenie stroja, prestoj napríklad kvôli plánovanej alebo neplánovanej údržbe stroja alebo v prípade prenášania polovýrobku na iné pracovisko čas, potrebný na presun.

Ďalšou výhodou pri vytváraní technologických postupov v informačnom systéme Dynamics NAV je možnosť priameho prepojenia so štruktúrou výrobku. Výrobný manažér alebo operátor si takto vie skontrolovať, na ktorú operáciu má byť konkrétny materiál pripravený a následne aj spotrebovaný. V prípade potreby si môžete zadať potrebné nástroje ku konkrétnej operácii alebo požadovanú mieru kvality. Ak sa rozhodnete pre akúkoľvek zmenu v danom technologickom postupe, systém vám umožňuje vytvorenie novej verzie postupu so zachovaním toho pôvodného.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie