Všetky články

  • Majte náklady vo vašej spoločnosti pod kontrolou

    Majte náklady vo vašej spoločnosti pod kontrolou

    Dynamics 365 Business Central ponúka nástroj controllingu „nákladové účtovníctvo“, ktorý umožňuje sledovať náklady finančných účtov spoločnosti oddelene od detailného manažérskeho sledovania nákladov. Napríklad, v účtovej osnove máte vytvorený len jeden finančný účet za energie, ktorý vstupuje do povinných finančných výkazov na konci účtovného obdobia. Z dôvodu sledovania nákladov vo vnútri spoločnosti máte možnosť v nákladovom účtovníctve zadať nákladové

    ČÍTAŤ VIAC