Segmentácia zákazníkov v systéme MS Dynamics CRM

Segmentácia zákazníkov v systéme MS Dynamics CRM

Obchodník a priekopník marketingu John Wanamaker povedal: „Polovica peňazí, ktoré som minul na propagáciu je zbytočná; problém je v tom, že neviem, ktorá polovica to je“. Pri príprave marketingových kampaní je preto jedným z kľúčových aspektov určenie cieľovej skupiny, na ktorú sa táto kampaň bude zameriavať, aby bola čo najefektívnejšia. Ak pripravujete marketingovú kampaň alebo

Obchodník a priekopník marketingu John Wanamaker povedal: „Polovica peňazí, ktoré som minul na propagáciu je zbytočná; problém je v tom, že neviem, ktorá polovica to je“. Pri príprave marketingových kampaní je preto jedným z kľúčových aspektov určenie cieľovej skupiny, na ktorú sa táto kampaň bude zameriavať, aby bola čo najefektívnejšia. Ak pripravujete marketingovú kampaň alebo akúkoľvek marketingovú aktivitu, potrebujete si určiť cieľovú skupinu zákazníkov, na ktorých sa pri tejto aktivite zameriate. Systém MS Dynamics CRM ponúka jednoduchý nástroj na segmentáciu zákazníkov, tzv. marketingové zoznamy.
V tomto CRM systéme je možné segmentovať celú databázu kontaktov podľa najrôznejších kritérií. Vytvoríte si tak zoznamy kontaktov napr. podľa geografickej polohy, veku, pohlavia, rodinného stavu a pod.

Môžete si vytvárať dva druhy zoznamov:

 

      • statické
      • dynamické

Dynamické marketingové zoznamy sa automaticky aktualizujú, tzn. ak do databázy kontaktov pribudne nový zákazník z východného Slovenska, systém ho automaticky doplní aj do marketingového zoznamu zákazníkov z východného Slovenska. To znamená, že keď budete najbližšie rozosielať zákazníkom z tohto zoznamu nový newsletter, zaručene sa dostane aj k Vášmu novému zákazníkovi.

Ak potrebujete vytvoriť zoznam zákazníkov v aktuálnom čase a nechcete, aby sa tento zoznam bez Vášho zásahu upravoval, môžete využiť statický marketingový zoznam. Vytvoríte si zoznam zákazníkov pre konkrétnu marketingovú aktivitu a tento zoznam zostane v takom stave, v akom ste ho pripravili a nebude sa v ňom bez Vášho zásahu nič meniť. Viete ho využiť napríklad pri VIP zákazníkoch, ktorých doplnenie do zoznamu chcete realizovať ručne po osobnom zvážení.

MS Dynamics CRM navyše poskytuje prehľad o tom, v ktorej kampani bol konkrétny marketingový zoznam použitý. Vďaka tomuto nástroju môžete lepšie cieliť svoje marketingové aktivity na relevantných zákazníkov, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu marketingových nástrojov a zdrojov.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie