Všetky články

 • Trasovanie alebo ako spätne dohľadať materiálový tok

  Trasovanie alebo ako spätne dohľadať materiálový tok

  V predchádzajúcom príspevku Ako efektívne sledovať dávky a šarže v skladových procesoch sme si priblížili možnosti sledovania skladových pohybov pomocou dávok, resp. šarží v informačnom systéme Dynamics 365 Business Central. Dôvody prečo zaviesť označovanie vstupov a výstupov pomocou dávok môžu byť rôzne. Jedným z nich je požiadavka na evidenciu presných zložení vašich výrobkov a rýchla spätná

  ČÍTAŤ VIAC
 • Riadený sklad

  Riadený sklad

  V predchádzajúcich príspevkoch sme písali, ako funguje jednoduchý sklad a priehradkový sklad. Systém MS Business Central však nezabúda ani na zložitejšie sklady. V tomto príspevku sa dozviete viac o treťom type skladu – riadenom sklade. Riadený sklad preberá niektoré vlastnosti priehradkového skladu a rozširuje jeho funkcie. Je špecifický najmä rozdelením skladu a procesmi, ktoré v takomto sklade prebiehajú. Sklad je rozdelený na

  ČÍTAŤ VIAC
 • Priehradkový sklad

  Priehradkový sklad

  V predchádzajúcom príspevku sme hovorili o jednoduchom sklade, jeho využití a tom, pre koho je primárne určený. V tomto príspevku sa budeme zaoberať druhým typom skladu – priehradkovým skladom. Priehradkový sklad sa vyznačuje najmä tým, že samotný skladový priestor je – v informačnom systéme Business Central aj fyzicky - podelený na menšie časti – priehradky. Zároveň všetky pohyby tovarov prebiehajú

  ČÍTAŤ VIAC
 • Jednoduchý sklad

  Jednoduchý sklad

  V predchádzajúcom príspevku sme spomínali, že v systéme Dynamics 365 Business Central je možné nastaviť tri základné typy skladov. Jedným z týchto typov je jednoduchý sklad. Hlavnou črtou tohto skladu je jednoduchosť, ako jeho názov naznačuje. Pre koho je jednoduchý sklad určený? Tento typ skladu je určený najmä pre firmy, ktoré sú charakteristické týmito znakmi: nemajú zložitý skladový

  ČÍTAŤ VIAC
 • Ako efektívne sledovať dávky a šarže v skladových procesoch?

  Ako efektívne sledovať dávky a šarže v skladových procesoch?

  Informačný systém Dynamics 365 Business Central ponúka možnosť sledovať skladové pohyby pomocou dávok, resp. šarží. V závislosti od toho, či ste obchodná alebo výrobná spoločnosť, môžete označovať dávkami ľubovoľné množstvo nakúpeného materiálu, predaného tovaru alebo vlastných výrobkov. Informácie o toku konkrétnych šarží vstupných surovín v potravinárskom priemysle, použitých látok vo farmaceutickom priemysle alebo spotrebovanom hutnom materiály s konkrétnou

  ČÍTAŤ VIAC
 • Ako správne riadiť tok tovarov na sklade

  Ako správne riadiť tok tovarov na sklade

  Takmer všetky výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré popri svojej činnosti nakupujú a predávajú tovary, sa často stretávajú s otázkou správneho nastavenia skladov. Ako optimálne nastaviť procesy v skladoch pre plynulý tok materiálov a tovarov? Na tejto otázke sa výrazným spôsobom podieľa aj spôsob, akým sa tieto tovarové toky evidujú. Vzhľadom na to, že evidencia skladových zásob hrá dôležitú úlohu pri

  ČÍTAŤ VIAC