Prečo podnikovému softvéru patrí súčasnosť aj budúcnosť

Prečo podnikovému softvéru patrí súčasnosť aj budúcnosť

Jedným z nemenných cieľov každej firmy bez ohľadu na priemyselné odvetvie je optimalizácia a zjednodušenie procesov. Tento cieľ s rastúcim počtom zamestnancov iba naberá na dôležitosti. Popularita podnikových IT systémov (známe aj ako ERP, teda Enterprise Resource Management - manažment podnikových zdrojov) to iba potvrdzuje. Podľa predpovede do roku 2025 by mali ERP systémy ako

Jedným z nemenných cieľov každej firmy bez ohľadu na priemyselné odvetvie je optimalizácia a zjednodušenie procesov. Tento cieľ s rastúcim počtom zamestnancov iba naberá na dôležitosti. Popularita podnikových IT systémov (známe aj ako ERP, teda Enterprise Resource Management – manažment podnikových zdrojov) to iba potvrdzuje. Podľa predpovede do roku 2025 by mali ERP systémy ako segment trhu medziročne strmo rásť, presnejšie o 9,7 %.

Jeden integrovaný ERP systém dokáže po mnohých stránkach automatizovať procesy, ktoré sú neefektívne, ak ich robia zamestnanci manuálne alebo v starších, tzv. “legacy” programoch. Medzi hlavné dôvody, prečo firmy zavádzajú podnikový informačný softvér, patria podľa prieskumu Panorama consulting zlepšenie výkonu, zjednodušenie práce pre zamestnancov, jednoduchšie dodržiavanie právnych noriem (ako napr. GDPR) a integrácia procesov. Tieto ciele dokážu IT systémy zabezpečiť pomocou kombinácie navzájom prepojených modulov.

Firmy ťažia z variability podnikových informačných systémov

Jednotlivé softvérové balíčky sa od seba líšia a ponúkajú rôzne funkcie pre korporácie, ako aj malé a stredné firmy. Vo všeobecnosti však spoločnosti volia ERP systémy z rôznych dôvodov, ide však o kombináciu z balíčka benefitov:

  1. Integrácia riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  2. Jednoduchý prístup k firemným údajom aj mimo kancelárie (cloud aplikácia)
  3. Prehľadný manažment financií a iných štatistík
  4. Automatická a okamžitá generácia štatistík a reportov
  5. Zavádzanie prvkov umelej inteligencie na predpovedanie operácií
  6. Integrácia s iným, bežne používaným softvérom (napr. Microsoft Excel)
  7. Ochrana údajov a zosúladenie procesov s právnymi normami

Na trhu je mnoho menších aj väčších značiek, ktoré ERP systémy vyvíjajú a ponúkajú. Tieto funkcie sú však základným kameňom podnikového softvéru. Ako však má firma zvoliť ten správny ERP systém? Kľúčom je identifikovať, čo sú kľúčové oblasti jeho použitia a z variability systému si vybrať ideálne funkcie.

Nestačí len investovať, ERP systém treba aj zaviesť

Implementácia ERP softvéru môže výrazne zlepšiť hospodárske výsledky. Rovnako dôležitý ako samotný softvér sú kvalitná podpora, implementačná metodológia a skúsený dodávateľ ERP riešenia. Práve preto sa veľkej popularite teší softvér od firmy Microsoft, Dynamics 365 Business Central (integrácia s Windows, balíkom MS Office a ďalším softvérom). Keďže ide o komplexný ERP program určený pre rôzne odvetvia, ponúka množstvo užitočných funkcií.

  1. Bežné procesy: Väčšina firiem môže využiť funkcie reportingu a finančného manažmentu.
  2. Kontakt s klientmi: Pre prácu so zákazníkmi sú v ponuke CRM systémy a moduly projektového manažmentu.
  3. Manažment výroby a distribúcie: Firmy vo výrobe môžu spravovať sieť dodávateľov, samotnú výrobu, ale aj servis a sklad.

Investície do podnikového IT sú a budú na vzostupe, avšak stále nie sú všadeprítomné. Percento firiem, ktoré tento informačný softvér využívajú, bolo v roku 2017 podľa Eurostatu iba 34 % (priemer EÚ), pričom Slovensko sa radí medzi mierny podpriemer (31 % firiem). Lídrom v integrácii e-biznisu bolo Belgicko (54 % firiem). Efektívny prechod na podnikový IT softvér tak môže nielen znížiť náklady a zefektívniť prácu, ale dokáže firme stále poskytnúť silnú konkurenčnú výhodu.

Nestačí však iba investovať – je nutné myslieť aj na inštaláciu, parametrizáciu systému, migráciu dát a zaškolenie personálu. Najdôležitejšie je ale hlavne potrebná súčinnosť kľúčových používateľov, ich testovanie systému, vzbudiť dôveru u zamestnancov spoločnosti v nový ERP systém, že prináša uľahčenie práce, automatizáciu procesov a posun spoločnosti vpred.

Preto siaha väčšina firiem po externej spolupráci pri implementácii firemného ERP. Práve spoločnosť Telegrafia sa špecializuje na inštaláciu, školenia a zavádzania informačného systému Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ako profesionálny externý partner je práve spoločnosť Telegrafia najlepší partner tieto programy implementovať rýchlo, účinne a na mieru firemným procesom.

K_Kleinova

Článok napísala

Katka Kleinová

Katka pracuje v spoločnosti Telegrafia, a.s. od roku 2007. Začínala na pozícií ERP konzultant pre oblasť logistiky a skladov. V snahe posunúť sa ďalej prijala výzvu viesť ERP tím pri implementácií podnikového softvéru MS Dynamics NAV a zároveň zabezpečuje starostlivosť o zákazníkov.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie