Efektívne riadenie výrobných pracovísk v systéme Microsoft Dynamics NAV

Efektívne riadenie výrobných pracovísk v systéme Microsoft Dynamics NAV

Proces výroby vo všetkých výrobných spoločnostiach prebieha na jednom alebo na viacerých pracoviskách. Množstvo pracovísk závisí od veľkosti výroby. Bez ohľadu na to, či existuje len jedno alebo viacero pracovísk, je potrebné ich mať pod kontrolou a sledovať, či sú všetky operácie vykonávané v súlade s normami. Pre efektívny proces výroby je dôležité, aby boli

Proces výroby vo všetkých výrobných spoločnostiach prebieha na jednom alebo na viacerých pracoviskách. Množstvo pracovísk závisí od veľkosti výroby. Bez ohľadu na to, či existuje len jedno alebo viacero pracovísk, je potrebné ich mať pod kontrolou a sledovať, či sú všetky operácie vykonávané v súlade s normami. Pre efektívny proces výroby je dôležité, aby boli správne naplánované všetky výrobné operácie, čo však v dnešnej dobe môže byť problém. Fyzicky odsledovať jednotlivé pracoviská, správne prerozdeliť úlohy a zodpovedné osoby k nim je v prípade veľkej výroby nesmierne náročné.

Riešením môže byť voľba správneho informačného systému,
ktorý vám veľkej miere pomôže s naplánovaním procesu výroby.

Riešením môže byť voľba správneho informačného systému, ktorý vám veľkej miere pomôže s naplánovaním procesu výroby. Základom je evidencia všetkých pracovísk v systéme. MS Dynamics NAV umožňuje sledovanie jednotlivých pracovísk a rovnako aj všetkých k nim prislúchajúcich strojov a ľudí. Veľmi jednoducho si môžete skontrolovať priradené úlohy za určité obdobie, ktoré sa majú vykonať na konkrétnom stroji, nákladovosť jednotlivých operácií alebo napríklad množstvo spotrebovaného materiálu. Samozrejmosťou je aj štatistické vyhodnotenie a porovnanie plánovaných časov a nákladov so skutočnými. V prípade odstávky stroja kvôli poruche alebo naplánovanej údržbe si môžete jednoducho zaevidovať absenciu a prerozdeliť prislúchajúce operácie. Pre efektívne plánovanie výroby je určite dôležité nájsť úzke miesto aj v prípade kapacít, s čím vám informačný systém Dynamics NAV pomôže pomocou sledovania zaťaženia vašich pracovísk.

Prvým krokom pre efektívne plánovanie kapacít vo výrobe je mať v systéme správne zaevidované všetky výrobné pracoviská. Druhým krokom je vytvorenie presného technologického postupu. Ako zvládnuť obidve tieto činnosti rýchlo a efektívne sa dočítate v nasledujúcom príspevku.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie