Referenčný príbeh z implementácie Dynamics NAV – Elektrotechnická výroba

Referenčný príbeh z implementácie Dynamics NAV – Elektrotechnická výroba

Jednou z prvých implementácii informačného systému MS Dynamics NAV, ktorú náš tím realizoval je u nás doma, v spoločnosti Telegrafia. Vedenie sa rozhodlo ešte v roku 2007 nahradiť pôvodný vlastne vyvinutý informačný systém novým modernejším. Ako naše vedenie často spomína: „Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale v tom čase už nevyhnutné v dôsledku rastu spoločnosti a

Jednou z prvých implementácii informačného systému MS Dynamics NAV, ktorú náš tím realizoval je u nás doma, v spoločnosti Telegrafia. Vedenie sa rozhodlo ešte v roku 2007 nahradiť pôvodný vlastne vyvinutý informačný systém novým modernejším. Ako naše vedenie často spomína: „Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale v tom čase už nevyhnutné v dôsledku rastu spoločnosti a snahe vytvoriť konkurenčnú výhodu.“ Výber informačného systému padol na v tom čase nový produkt Microsoftu Dynamics NAV, ktorý s ním mal veľké plány a tie v priebehu desaťročia naplnil a neustále napĺňa už aktuálne s rovnakým systémom pod novým názvom Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Spoznali sme lepšie kolegov

Keď si kúpite akýkoľvek nový produkt, vždy máte od neho určité očakávania. Ináč tomu nebolo ani u nás a očakávania od nového systému boli veľké. Tak sme sa pustili do práce a v prvom kroku nás čakalo detailnejšie oboznámenie sa s prácou kolegov. Spoločne sme si prechádzali ich každodennú činnosť, problémy s akými sa stretávajú pri jednotlivých pracovných úlohách. Cieľom bolo okrem analýzy jednotlivých procesov za účelom správneho nastavenia systému aj identifikovať časovo náročné a neefektívne činnosti a využiť všetky dostupné nástroje a funkčnosti nového systému pre ich zefektívnenie.

Kolegovia z vývojového oddelenia nás podrobne oboznámili s technickou prípravou výroby a náročnou prácou vytvárania a spravovania výrobných kusovníkov a postupov. Plánovač výroby nám vysvetlil svoj vzorec plánovania výrobných objednávok, ktorý vo veľkej časti držal iba vo svojej hlave. V sklade sme sa dozvedeli, akú náročnú prácu mali kolegovia s prípravou desiatok rôznych súčiastok potrebných pre výrobu. Ich hľadanie v sklade trvalo niekedy dlhší čas ako samotný proces montáže sirény. V tom lepšom prípade sme mali všetko v zásobách a nebolo potrebné naháňať nákupcu, aby rýchlo objednal chýbajúci diel. Výrobný technik sa nám posťažoval, ako občas musí čakať na výmenu dielca, pretože sa medzičasom urobila zmena vo výrobnom kusovníku, avšak táto informácia došla do výroby o niečo neskôr.

dynamics nav

Spočiatku nás nemali radi

Aj napriek tomu, že nový systém mal všetkým vo firme pomôcť, spočiatku to tak nevyzeralo. Potom, čo sme s kolegami zanalyzovali podnikové procesy a premysleli návrh riešenia všetkých činností v novom systéme sme začali so školeniami. Veľké očakávania trošku opadli a dobrú náladu vystriedal strach zo zmeny a návyk na nový systém práce. Už počas školení sme videli, kto nebude mať žiaden problém s prácou a komu bude trvať o niečo dlhšie sa vžiť s novým systémom. Počas testovacej prevádzky sme ešte systém doladili a tak v dohodnutý deň nasledoval prechod do ostrej prevádzky.

Prínos s odstupom času

Keď sme začali používať systém Dynamics NAV „na ostro“, tak veľa kolegov samozrejme nestíhalo svoju prácu. Každý z nás potrebuje čas sa naučiť nové veci. Niekto potrebuje toho času viac a niekto menej. Takýto stav u nás trval istý čas, kým si všetci zvykli na nový systém.

Postupne to prichádzalo:

  • Vývojár zefektívnil vytváranie podkladov k výrobe, zlepšil správu kusovníkov a technologických postupov.
  • Zrýchlenie zmenového konania vo výrobnom procese.
  • Výrobný technik mal vždy aktuálne podklady k výrobe, čím sa eliminovali prestoje s čakaním na materiál a zvýšila sa celková produktivita.
  • Nákupca bol okamžite upozornený na chýbajúci materiál bez potreby zdĺhavej komunikácie s výrobným plánovačom a skladníkom.
  • Zavedenie riadeného skladu skrátilo časy všetkých skladových operácií.
  • Rýchla spätná dohľadateľnosť v prípade reklamácie alebo poruchy.
  • Zjednodušenie práce výrobného plánovača vďaka pokročilým nástrojom plánovania a možnosť okamžitej reakcie na zmeny termínov.
  • Online odvádzanie výroby prinieslo vždy aktuálny prehľad o rozpracovanosti výroby a stave zásob.
  • Zlepšená zastupiteľnosť na viacerých pracovných pozíciách.
vyroba dynamics nav

Ako to vyzerá dnes

Tak ako sa vyvíja naša spoločnosť, rovnako s ňou sa vyvíja a rastie aj ERP systém. Jednotlivé činnosti nám pomáha zlepšovať samotný Microsoft pravidelnou dávkou zaujímavých funkčností a nástrojov v nových verziách systému, ale aj náš interný vývoj na základe individuálnych potrieb. Zlepšením jedného procesu začneme upravovať ďalší a ďalší. Po zefektívnení procesu vytvárania kusovníkov aktuálne pracujeme na zavedení dátových terminálov a čítačiek čiarových kódov pre sklad a výrobu.

Ak tiež uvažujete o zmene či zavedení nového informačného systému, skúste to spolu s nami. Ozvite sa nám a my vám uľahčíme celý proces implementácie.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

 

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie