Výroba na objednávku alebo výroba na sklad?

Výroba na objednávku alebo výroba na sklad?

Delenie výroby alebo výrobných procesov je stanovené z rôznych pohľadov. Napríklad podľa počtu vyrábaných kusov môže ísť o kusovú, sériovú a hromadnú výrobu alebo podľa spojitosti výrobných procesov môže ísť o spojitú a nespojitú výrobu. Všetky výrobné spoločnosti sa usilujú nastaviť výrobné procesy tak, aby boli čo najefektívnejšie z pohľadu nákladov či optimálnosti skladových zásob.

Delenie výroby alebo výrobných procesov je stanovené z rôznych pohľadov. Napríklad podľa počtu vyrábaných kusov môže ísť o kusovú, sériovú a hromadnú výrobu alebo podľa spojitosti výrobných procesov môže ísť o spojitú a nespojitú výrobu. Všetky výrobné spoločnosti sa usilujú nastaviť výrobné procesy tak, aby boli čo najefektívnejšie z pohľadu nákladov či optimálnosti skladových zásob. Ďalším z faktorov môže byť veľká konkurencia na trhu a nároční zákazníci, ktorých požiadavky sa často menia, čo podniky núti vedieť pružne reagovať na zmeny dodacích termínov a pod. Jedným zo spôsobov ako môžete dosiahnuť optimálne plánovanie výroby je rozdelenie výrobkov, ktoré budete vyrábať na objednávku a ktoré na sklad.

Ktorý spôsob vybrať?

V niektorých podnikoch, kde je možné predpovedať objednávky od zákazníkov, ich požiadavky na produkt sa radikálne nemenia a ide predovšetkým o odber rovnakého výrobku. V spoločnosti sa vedia pripraviť na možný nával dostatočnými skladovými zásobami hotových výrobkov prípadne vstupného materiálu, ktorý v najbližšej dobre bude s určitosťou spotrebovaný. V tomto prípade hovoríme o tzv. výrobe na sklad a zákazník spravidla má dodaný produkt načas podľa štandardných dodacích podmienok.

Čo ak spoločnosť vyrába produkty v menších množstvách špecifické pre konkrétnych zákazníkov, ktorých požiadavky sa neustále menia? Tieto podniky majú väčšinou zaužívaný spôsob výroby na objednávku, kde sa jedná o štandardný produkt, ktorý ale môže byť vyrobený v rôznych variantoch a špecifikáciách, ktoré zákazník požaduje. Samozrejme faktorov, ktoré vplývajú na výber medzi výrobou na sklad a výrobou na objednávku je omnoho viac.

Pomôže vám informačný systém

Informačný systém Dynamics NAV podporuje výrobu na sklad aj výrobu na objednávku. Ktorým spôsobom chcete viesť výrobné procesy vo vašom podniku si dokážete jednoducho nastaviť a v systéme sa to okamžite prejaví v plánovaní výroby. Môžete sa rozhodnúť pre samostatnú výrobu na sklad, výrobu na objednávku alebo v dnešnej dobe čoraz populárnejší kombinovaný spôsob výroby. Pri výrobe na objednávku máte všetky produkty automaticky rezervované pre danú objednávku počas celého procesu výroby, čím predídete možnému nedostatku zásob v deň expedície z dôvodu „ukradnutia“ produktu inou objednávkou. Všetky výrobky na objednávku sa nachádzajú na jednej výrobnej zákazke, čí máte okamžitý prehľad o termínoch a priebehu výroby. Ak vaša spoločnosť je ušitá pre výrobu na sklad, Dynamics NAV vám poskytuje rôzne možnosti plánovania výroby zadefinovaním výrobných prognóz alebo parametrov plánovania ako optimálne výrobné dávky, minimálne zásoby a pod.

Ak by ste sa rozhodli pre kombináciu týchto dvoch spôsobov výroby, môžete si určiť, ktoré produkty budete vyrábať na sklad a ktoré na objednávku. Povedzme, môžete mať produkty, ktoré nedržíte v skladových zásobách, nakoľko stíhate včas objednať materiál a produkt vyrobiť, ale môžete mať niektoré výrobky také, ktorých výrobný proces je dlhší alebo ich vstupný materiál, má dlhšiu dodaciu dobu a vy ho nechcete skladovať vo väčšom množstve. Pri zložitejších viacúrovňových výrobkoch si môžete stanoviť, ktoré polovýrobky chcete vyrábať na sklad a ktoré stíhate vyrobiť aj po zadaní objednávky od zákazníka.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie