Sledovanie zmien v kusovníkoch

Sledovanie zmien v kusovníkoch

V predchádzajúcom príspevku o výrobných kusovníkoch ste sa mohli dozvedieť, akým spôsobom môžete v informačnom systéme Business Central (Dynamics NAV) viesť evidenciu svojich výrobkov, resp. ich skladby či zloženia. Ide o základnú štruktúru výrobku, ktorú máte vedenú v hlavnom výrobnom kusovníku. Avšak určite každý výrobok, či ešte vo fáze vývoja, testovania alebo aj počas samotnej výroby a predaja si vyžaduje neustále

V predchádzajúcom príspevku o výrobných kusovníkoch ste sa mohli dozvedieť, akým spôsobom môžete v informačnom systéme Business Central (Dynamics NAV) viesť evidenciu svojich výrobkov, resp. ich skladby či zloženia. Ide o základnú štruktúru výrobku, ktorú máte vedenú v hlavnom výrobnom kusovníku. Avšak určite každý výrobok, či ešte vo fáze vývoja, testovania alebo aj počas samotnej výroby a predaja si vyžaduje neustále vylepšovanie či úpravy. Všetky tieto zmeny je potrebné takisto niekde evidovať a to pre potrebu procesu samotnej výroby, materiálového zabezpečenia a rovnako aj pre rýchly prehľad všetkých vykonaných zmien pri samotnom vývoji výrobku.

U nás už evidujeme

Každá výrobná spoločnosť má zaužívaný svoj vlastný systém evidencie zmien kusovníkov – interná dokumentácia, excel, rôzne softvérové aplikácie. Azda najčastejším spôsobom, s ktorým sa stretávame je kresliaci CAD nástroj, v ktorom pracujú samotní konštruktéri. Vytlačený výkres so zmenou následne putuje výrobou alebo je zdieľaný na interné úložisko. Potrebujete teda ešte ERP systém?

Business Central nie je primárne určený pre verziovanie kusovníkov. Ide len o jednu z mnoho funkčností, ktorú ponúka. Nakoľko je ERP systém informačným srdcom spoločnosti, je nevyhnutné tieto zmeny evidovať aj tu. Následne sa už podľa potreby táto informácia dostane k nákupnému oddeleniu, k plánovaniu výroby či do skladu a k samotným výrobným technikom.

Verzie kusovníkov s Business Central

Pre každý výrobný kusovník môžete vytvoriť viacero verzií. Všetky vytvorené verzie máte vždy k dispozícii, až kým sa sami nerozhodnete, že ich odstránite. V platnosti môže byť súčasne vždy iba jedna verzia, čo je zobrazené v hlavičke výrobného kusovníka.

Podľa aktívnej verzie systém plánuje nákup potrebného materiálu a výrobu vstupných polovýrobkov. Platnosť verzie nastavíte jednoducho dátumovým ohraničením.

Zoznam všetkých vykonaných zmien po verziách si môžete jednoducho zobraziť v prehľadnej matici.

business central

Bez duplicitného zadávania

Nemusíte sa obávať zadávania rovnakých údajov na dvoch rôznych miestach. Ak už máte zaužívaný spôsob evidencie zmien pomocou iného softvérového riešenia, vytváranie verzií v ERP systéme vieme automatizovať importovaním z vášho používaného nástroja do Business Central. O efektívnom vytváraní samotných kusovníkov alebo ich verzií sa dočítate viac v tomto príspevku alebo sa príďte pozrieť k nám do Telegrafie. Radi vám všetko ukážeme.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie