Ako ušetriť pomocou predajných cenníkov

Ako ušetriť pomocou predajných cenníkov

Práca obchodného oddelenia, okrem iných činností, predstavuje aj „hru cien“. Ako pracovať s cenou, stanoviť zľavy, pripravovať cenové kampane na tovar. Na to všetko a mnoho viac nám poskytuje priestor a podporu Dynamics NAV. Pri vytváraní ponúk a objednávok pre zákazníkov obchodníci využívajú predajné cenníky. Systém Dynamics NAV ponúka možnosť zadefinovať tieto cenníky, ktoré systém

Práca obchodného oddelenia, okrem iných činností, predstavuje aj „hru cien“. Ako pracovať s cenou, stanoviť zľavy, pripravovať cenové kampane na tovar. Na to všetko a mnoho viac nám poskytuje priestor a podporu Dynamics NAV.

Pri vytváraní ponúk a objednávok pre zákazníkov obchodníci využívajú predajné cenníky. Systém Dynamics NAV ponúka možnosť zadefinovať tieto cenníky, ktoré systém bude používať pri návrhu ceny. V cenníku máte možnosť zaevidovať predajné ceny podľa rôznych kritérií, ako napr. cena pre konkrétneho zákazníka, všetkých zákazníkov, vybranú skupinu zákazníkov alebo marketingovú kampaň a rôzne merné jednotky. Tiež je v systéme možné evidovať množstevné zľavy. Systém Vám tiež umožňuje do cenníka zaevidovať ceny pre rôzne meny a stanoviť, či je cena v cenníku definovaná bez DPH alebo vrátane DPH.

Pri vytváraní ponuky, objednávky alebo faktúry pre zákazníka systém navrhne cenu pre zákazníka, ktorú obchodník už iba skontroluje a v prípade potreby upraví. To prináša úsporu času a zvýšenie efektivity práce. Táto funkcia umožňuje obchodníkom venovať viac času obchodným aktivitám a znižuje pravdepodobnosť omylu pri práci s cenami. Čo v konečnom dôsledku prináša možnosť flexibilne reagovať na požiadavky trhu a byť konkurencieschopným.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie