Parametre tovarov pre všetky druhy podnikov

Parametre tovarov pre všetky druhy podnikov

Vo svete existuje mnoho rôznych podnikov, ktorých predmetom činnosti môže byť vývoj, výroba, montáž, nákup, predaj či servis akýchkoľvek produktov. Tieto produkty môžu byť už odlišné predovšetkým na základe použitia, pre ktoré sú určené. Ďalej môžu byť na prvý pohľad rozdielne na základe nejakých vzhľadových rozdielov ako veľkosť, tvar, farba a podobne. Odlišné môžu byť

Vo svete existuje mnoho rôznych podnikov, ktorých predmetom činnosti môže byť vývoj, výroba, montáž, nákup, predaj či servis akýchkoľvek produktov. Tieto produkty môžu byť už odlišné predovšetkým na základe použitia, pre ktoré sú určené. Ďalej môžu byť na prvý pohľad rozdielne na základe nejakých vzhľadových rozdielov ako veľkosť, tvar, farba a podobne. Odlišné môžu byť aj vďaka vlastnostiam a funkčnostiam, ktoré daný produkt obsahuje alebo aj rozdielnym certifikátom a normám, ktoré musí spĺňať. Takýchto rozdielových ukazovateľov pre produkty existuje nespočetne veľa a to nielen v porovnaní s rôznymi podnikmi, ale aj v rámci produktového portfólia jedného podniku.

Vytvorte si parametre, aké potrebujete

Čo ak by ste mohli mať ERP systém, v ktorom si môžete zadávať k produktom akékoľvek parametre podľa potrieb práve vo vašom podniku? Dynamics NAV vám s týmto môže pomôcť. Pomocou funkčnosti atribúty tovaru môžete vytvoriť akékoľvek parametre a to nielen pre vaše produkty, ale aj pre nakupovaný materiál alebo polovýrobky, skrátka pre všetky skladové položky. Jednoduchým spôsobom si v spoločnosti stanovíte pravidlá, pre ktoré skladové položky aké parametre potrebujete zadávať a sledovať. Môžu to byť napríklad konkrétne výrobky s jedinečnými vlastnosťami alebo rôzne skupiny výrobkov, pre ktoré chcete uvádzať rôzne parametre.

Informačný systém Informačný systém Dynamics NAV ponúka viacero spôsobov zadávania parametrov tovarov. Tým najjednoduchším je vytvorenie atribútu (parametru), do ktorého budete zadávať akúkoľvek textovú informáciu. Vytvoríte si napríklad parameter farba a pri jednotlivých produktoch následne napíšete, akej sú farby. Ak vám nevyhovuje vypisovanie farby produktov kvôli prácnosti alebo kvôli chybovosti, môžete si vytvoriť rovnaký parameter farba s tým, že si nadefinujete všetky možnosti, aké môžu byť uvedené. Napríklad farba produktu môže byť len biela alebo čierna, tak pri tomto parametri si budete môcť vybrať len z týchto dvoch volieb. Ďalším typom sú celočíselné parametre pre zadávanie napríklad počtu kusov v balení alebo číselné parametre s možnosťou uvádzania aj desatinných čísel napríklad pre uvedenie rozmerov produktu.

Pomocou uvedených parametrov môžete v systéme Dynamics NAV jednoducho a rýchlo vyhľadať všetky skladové položky, ktoré spĺňajú tieto vlastnosti. Vyfiltrované zoznamy takýchto produktov si môžete v systéme uložiť a mať ich ihneď k dispozícii, keď ich budete potrebovať. Všetky vlastnosti skladových položiek následne môžete vidieť aj na rôznych dokladoch v systéme, napríklad pri príjme, dodávke, na predajnej objednávke alebo výrobnej zákazke.

Vytváranie a zadávanie týchto parametrov je veľmi jednoduché. Obrovskou výhodou je, že všetky tieto parametre a ich vlastnosti si môžete vytvárať kedykoľvek sami, bez potreby ďalšieho programovania alebo spolupráce s implementačným partnerom. Pomocou nich máte všetky informácie o vašich produktoch v systéme vždy poruke.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie