Čítačky čiarových kódov prepojené s MS Dynamics NAV: významná úspora času a nákladov

Čítačky čiarových kódov prepojené s MS Dynamics NAV: významná úspora času a nákladov

Používanie čiarových kódov v skladoch, predajniach a vo výrobe je vďaka rastúcemu množstvu tovarov stále rozšírenejšie. Avšak ručné zadávanie týchto kódov do podnikového informačného systému je zdĺhavé a časovo náročné, pričom existuje vysoká miera pravdepodobnosti chyby pri nahrávaní údajov. Navyše je na takýto proces potrebné neprimerané množstvo ľudských zdrojov, zbytočne zvyšujúcich prevádzkové náklady podniku. V

Používanie čiarových kódov v skladoch, predajniach a vo výrobe je vďaka rastúcemu množstvu tovarov stále rozšírenejšie. Avšak ručné zadávanie týchto kódov do podnikového informačného systému je zdĺhavé a časovo náročné, pričom existuje vysoká miera pravdepodobnosti chyby pri nahrávaní údajov. Navyše je na takýto proces potrebné neprimerané množstvo ľudských zdrojov, zbytočne zvyšujúcich prevádzkové náklady podniku.

V rámci zvyšovania automatizácie a efektívnosti práce sme rozšírili funkčnosť MS Dynamics NAV jeho prepojením s čítačkami čiarových kódov. Hlavným cieľom bola optimalizácia všetkých skladových procesov (príjem a výdaj tovaru, presuny, uskladnenie) a odstránenie spomínaných nedostatkov ručného zadávania kódov. Toto riešenie sme otestovali v našej vlastnej elektrotechnickej výrobe a výsledkom sú skladové procesy, ktoré sú rýchle, efektívne a hlavne s minimálnym rizikom vzniku chýb zo zle zadaných údajov.

Chcete získať viac informácií o MS Dynamics NAV? Zaujíma vás možnosť nasadenia čítačky čiarových kódov? Napíšte nám alebo si priamo dohodnite návštevu. Ukážeme vám, ako toto riešenie funguje v praxi a poradíme najlepšiu formu jeho zavedenia aj vo vašej firme.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie