O krok bližšie k úspechu (Krátky sprievodca ERP stratégiou)

O krok bližšie k úspechu (Krátky sprievodca ERP stratégiou)

Úspech možno len zriedka označiť za náhodu. Všetko, čo robíme je stabilnejšie, ak je to postavené na pevných základoch. Iné to nie je ani pri zmenách infraštruktúry firmy a následnom investovaní do ERP systému. Aj to si vyžaduje starostlivú voľbu toho najlepšieho riešenia a ideálnej stratégie. Ak tento krok preskočíme, alebo sa mu nebudeme dostatočne venovať, môže

Úspech možno len zriedka označiť za náhodu. Všetko, čo robíme je stabilnejšie, ak je to postavené na pevných základoch. Iné to nie je ani pri zmenách infraštruktúry firmy a následnom investovaní do ERP systému. Aj to si vyžaduje starostlivú voľbu toho najlepšieho riešenia a ideálnej stratégie. Ak tento krok preskočíme, alebo sa mu nebudeme dostatočne venovať, môže to vyústiť do nečakaných problémov ako je prekročenie rozpočtu, nesplnenie cieľov či neúspešnú implementáciu celého ERP riešenia.  

A skutočnosť je taká, že mnoho ERP projektov v konečnom dôsledku nedosahuje definované výsledky. Čas či peniaze často odsúvajú hlavné ciele bokom. Načo sa teda zamerať, ak chceme vytvoriť silnú ERP stratégiu, ktorá bude kľúčovým aspektom pri následnom výbere a implementácii podnikového systému? Tieto body vám pomôžu udržať sa na tej správnej ceste. 

1. Uprednostnite svoje odvetvie     

V prvom rade ide o vás. Ak chcete dosiahnuť všetky stanovené ciele a správne výsledky, uprednostnite osvedčené postupy vo vašom odvetví. Predpokladajme, že ste odborníkom vo svojom priemysle. Partner, ktorý vám bude zabezpečovať informačný systém by ním mal byť tiež. Teda aspoň do istej miery. To čo potrebujete je špecialista, ktorý pozná ERP a požiadavky vášho odvetvia. Partnera, ktorý zaistí, že uspejete. ERP riešenie má dlhú životnosť a už výber toho správneho partnera vám určí limity fungovania vašej spoločnosti na nasledujúce roky. Firma, ktorú poveríte zavedením ERP musí vidieť váš potenciál ale rovnako aj úskalia, ktoré je treba obísť pre jeho plné využitie. 

2. Zostavenie realizačného tímu      

Urobte to dôkladne, pretože na úspech potrebujete tých najlepších. Projektové a výberové tímy by mali byť zložené z ľudí, ktorí majú tie správne znalosti, zameranie a víziu. Zásadné je, aby boli ochotní a schopní riadiť túto zmenu. Každý jeden člen musí do tímu vnášať hodnotu a vlastné rozhodnutia, za ktoré je zodpovedný. Vzhľadom na to, že prechod na nový informačný systém je zriedkavou záležitosťou, nemôžete sa spoliehať, že členovia vášho tímu budú mať konkrétne skúsenosti s implementáciou ERP. Tieto „medzery“ je však možné vyplniť. Nepremrhajte preto príležitosť využiť odborné skúsenosti svojho ERP partnera, ktorých osvojenie bude predstavovať pohodlný chod vašej spoločnosti. 

3. Musíte mať dôvod       

Spoločnosti v akomkoľvek odvetví by mali začať s projektom ERP len vtedy, ak existujú faktory podnikania, ktoré sú dôvodom pre jeho implementáciu a slúžia ako hybné sily tejto zmeny. Tu patrí napríklad profit, cieľ rastu či navýšenia kapitálu. Ak by teda projekt a zavedenie ERP nemalo zásadný vplyv na chod spoločnosti a výkonnosť podniku, mohlo by predstavovať risk. Ak už máte správne zdokumentované obchodné zdôvodnenie, môžete začať so svojím tímom riešiť termíny, naliehavosť a ciele ERP riešenia. Pretože len neustála a jasná komunikácia zabezpečí, že ciele vášho ERP zostanú stredobodom celého riešenia. 

implementacia erp

4. Rýchlosť hrá vo váš prospech       

Pri súčasnej vysokej úrovni narušenia fungovania trhu musia byť implementácie podnikových informačných systémov čo najrýchlejšie. Ak je ich tempo pomalé, vaše riešenie stráca dynamiku a nastáva vysoké riziko, že ERP systém, ktorý implementujete bude zastaralý ešte pred jeho zavedením do prevádzky. Preto je na udržanie sa v pohybe potrebné dôrazné vedenie a podpora manažmentu. Pri dlhšej implementácii je navyše čoraz ťažšie udržať si správnych ľudí zapojených do projektu, čo môže viesť k oneskoreným alebo nepresným rozhodnutiam. Negatívny dopad to má aj čo sa týka riadenia zdrojov v rámci spoločnosti či navyšovania prevádzkových nákladov projektu, čo ohrozuje kvalitu konečného výsledku. Ak sa teda výhody realizujú neskôr, celý projekt môže zlyhať. 

5. Všetkým nevyhoviete       

Viete ako to chodí. Oslovíte všetky oddelenia a každý má mnoho požiadaviek. Ak však budete brať ohľad na všetky požiadavky kladené na nový podnikový systém, zvýšite tak náklady a čas procesu celého riešenia. Sústrediť sa musíte najmä na základné ciele. Nie je podstatné implementovať všetko, čo vaši pracovníci chcú no brať ohľad na to, čo skutočne potrebujete. Zamyslite sa nad tým, o čo je rozumné a realistické usilovať sa. Ak sa pokúsite urobiť všetko naraz, projekt sa môže nafúknuť a zvyšuje sa riziko, že nič nedosiahnete. Najúčinnejšie sú malé postupné kroky. 

6. Myslite na budúcnosť        

Najčastejším dôvodom zavedenia nového podnikového systému je neustále sa meniaci svet okolo nás. No v dnešnej dobe sú tieto zmeny stále častejšie. Budovanie požiadaviek pre nový ERP systém na základe tých aktuálnych bude znamenať len to, že už pri jeho zavedení budete zastaraní. To ako funguje a pracuje vaša spoločnosť momentálne neberte do úvahy. Skúste vychádzať z predpokladu, ako budete alebo ako by ste chceli fungovať napríklad o dva až päť rokov.  Ako sa budete prispôsobovať väčším zmenám a ako zabudujete flexibilitu do vašich požiadaviek? Zamyslieť sa musíte nad technickými možnosťami vášho ERP partnera, pretože práve tie vám umožnia reagovať na zmeny a spĺňať požiadavky, o ktorých dnes ani neviete. To, že sa dnes všetko mení rýchlejšie je novým štandardom. Odolnosť voči budúcnosti nadobudnete len s ERP systémom, ktorý je už vo svojom jadre prispôsobiteľný a flexibilný. 

7. Vyberte si správneho ERP partnera        

Tento partner tu pre vás bude minimálne niekoľko rokov. Dobre to preto zvážte. Uistite sa, že disponuje tými správnymi atribútmi na udržanie efektívneho ERP vzťahu. V konečnom dôsledku, silná stratégia ERP zaisťuje jedinečné zameranie na jeden cieľ – zlepšenie výkonnosti vášho podnikania bez zbytočného plytvania investíciou. A prečo by ste mali zveriť chod spoločnosti do rúk ERP tímu Telegrafia? Odpovede a možný dôvod nájdete aj na našej webovej stránke. 


Článok napísal

Róbert Jakab

 Som Róbert Jakab, neohrozený videomaker a neúnavný blogový mág spoločnosti Telegrafia. Keď vezmem do ruky kameru, dejú sa zázraky – každý naokolo zmizne. Dokážem oživiť každý detail emóciu a premeniť ho na dynamický príbeh, ktorý vás úplne pohltí, strávi a keď je to zlé, tak vypľuje. Okrem toho píšem takmer všetky články na našom blogu, niektoré aj pod iným menom, aby to nebolo až také nápadné. Každým slovom vytváram vety a každou vetou súvetia – lebo tak to proste dáva zmysel. Moje texty sú nielen informatívne, ale aj zábavné, a občas sa zdá, že si z nich musíte robiť poznámky, pretože často píšem čo mám v hlave bez toho, aby som to nejako spracoval. Na to mám vás čitateľov. Keď práve nepracujem na ďalšom majstrovskom diele, pravdepodobne ma nájdete s kávou v ruke, ako diskutujem o najnovších trendoch v technológiách alebo sa nútim ľudí rozprávať o videohrách. No vďaka mne je svet Telegrafie plný žiarivých príbehov, (úchvatných) vizuálnych zážitkov a vyhýbavých ľudí.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie