Výhody a nevýhody cloudových služieb

Výhody a nevýhody cloudových služieb

Buďme optimisti a pozrime sa najprv na výhody cloudových služieb pre organizáciu: Prístup k údajom a službám z každého miesta, kde je internetové pripojenie. Možnosť dynamicky meniť kapacitu. Kúpime si iba takú kapacitu, akú potrebujeme na nasledujúci mesiac. Vysoká rýchlosť nasadenia pri cloudových riešeniach. Upgrade zdarma – ak je dostupná nová verzia softvéru (napr. Windows

Buďme optimisti a pozrime sa najprv na výhody cloudových služieb pre organizáciu:

 • Prístup k údajom a službám z každého miesta, kde je internetové pripojenie.
 • Možnosť dynamicky meniť kapacitu. Kúpime si iba takú kapacitu, akú potrebujeme na nasledujúci mesiac.
 • Vysoká rýchlosť nasadenia pri cloudových riešeniach.
 • Upgrade zdarma – ak je dostupná nová verzia softvéru (napr. Windows Server, SQL, Exchange SharePoint), dodávateľ služby zabezpečí prechod na vyššiu verziu bez nákladov na nákup licencii a nákladov na prechod na novú verziu.
 • Zmluvne garantovaná dostupnosť služby (SLA – Service Level Agreement) – len málo firiem má firemnú infraštruktúru zabezpečujúcu tak vysokú dostupnosť a ak áno, jej cena je vysoká.
 • Ak nakupujeme softvér ako službu alebo platformu ako službu, nemáme žiadnu starosť s infraštruktúrou. Nemáme žiadne náklady s infraštruktúrou a jej obnovovaním a migráciou. Žiadne skryté výdavky, ktoré sú pri vlastnej infraštruktúre, napríklad reinštalácia servera, výmena disku, zdroja, …
 • Nie je potrebné vlastné IT oddelenie: serverovú infraštruktúru spravuje dodávateľ a na ďalšie práce je možné si najať externú firmu.
 • V niektorých prípadoch nižšie ceny ako keby sme dané riešenie realizovali na vlastnej infraštruktúre.

Všetko má svoje výhody ale aj nevýhody a tie je potrebné poznať. Takže tu sú:

 • Nutnosť rýchleho pripojenia do internetu.
 • Niekedy pomalšia reakčná doba, pretože všetky údaje sú v umiestnené v dátových centrách a reakčná doba závisí od množstva prenášaných dát a rýchlosti pripojenia.
 • Naše údaje sú uložené na cudzej infraštruktúre. Sú zabezpečené, zálohované. Pravdepodobne sú bezpečnejšie voči strate a úniku informácii ako pri vlastnej infraštruktúre. Ale existuje riziko zneužitia údajov pri chybe.
 • Zároveň naše údaje putujú po internete a aj keď sú zašifrované, pri sofistikovanom útoku sa k nim môže niekto dostať.
 • Žiadne alebo iba malé úspory z rozsahu, pretože ceny poskytovateľov sú podobné pri 50-tich alebo 150-tich používateľov.
 • V niektorých prípadoch vyššie ceny ako pri vlastnej infraštruktúre.

Ak poznáme výhody aj nevýhody cloudových služieb môžeme sa kvalifikovane rozhodnúť, ktoré cloudové služby sú pre nás výhodné a začať ich používať. Ich výhody budú našim prínosom už v prvý deň používania služby.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie