Ako správne riadiť tok tovarov na sklade

Ako správne riadiť tok tovarov na sklade

Takmer všetky výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré popri svojej činnosti nakupujú a predávajú tovary, sa často stretávajú s otázkou správneho nastavenia skladov. Ako optimálne nastaviť procesy v skladoch pre plynulý tok materiálov a tovarov? Na tejto otázke sa výrazným spôsobom podieľa aj spôsob, akým sa tieto tovarové toky evidujú. Vzhľadom na to, že evidencia skladových zásob hrá dôležitú úlohu pri

Takmer všetky výrobné a obchodné spoločnosti, ktoré popri svojej činnosti nakupujú a predávajú tovary, sa často stretávajú s otázkou správneho nastavenia skladov. Ako optimálne nastaviť procesy v skladoch pre plynulý tok materiálov a tovarov?

Na tejto otázke sa výrazným spôsobom podieľa aj spôsob, akým sa tieto tovarové toky evidujú. Vzhľadom na to, že evidencia skladových zásob hrá dôležitú úlohu pri ostatných procesoch firmy, ktoré závisia na tovaroch, ako je výroba, obchod, nákup atď.   je dôležité jej správne nastavenie. Čím viac informácií o skladových zásobách (množstvo, umiestnenie, …) a súvisiacich požiadavkách na konkrétny tovar vedia zamestnanci získať z evidencie, tým ľahšie je pre nich plnenie každodenných úloh.

Typy skladov

Informačný systém Dynamics 365 Business Central poskytuje viacero možností, ako nastaviť a sledovať toky tovarov na sklade. Do rozhodovania o tom, aký typ riadenia tokov spoločnosť zvolí, vstupuje viacero faktorov:

  • počet zamestnancov skladu
  • veľkosť skladu
  • fyzické rozloženie skladu
  • fyzické toky tovarov v rámci skladu
  • špecifické požiadavky na skladovanie niektorých typov tovarov
  • a ďalšie

Na základe týchto faktorov je možné v informačnom systéme Dynamics 365 Business Central nastaviť tri základné typy skladov:

Každý typ skladu má svoje výhody, ktoré sú aplikovateľné na konkrétny proces. Na základe spomínaných parametrov, si môžete zvoliť pre svoj podnik optimálny typ skladu.  Jeho zavedením do vašich procesov získate väčšiu prehľadnosť skladových zásob, rýchlejšie a jednoduchšie vybavovanie jednotlivých skladových úkonov a transparentnosť skladových pohybov.

V prípade, že vás téma zaujala, čítajte nás ďalej. V nasledujúcich článkoch na tomto blogu sa dozviete konkrétne použitie a benefity jednotlivých typov skladov.

D_Vrablova

Článok napísala

Daniela Vrábľová

Daniela je konzultantkou pre oblasť nákupu, predaja a skladového hospodárstva v MS Dynamics NAV. Tiež sa venuje procesom na podporu vzťahov so zákazníkmi v Microsoft Dynamics 365 – customer relationship management (CRM).

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie