Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

Spracovanie odpadu a jeho recyklácia už dlhodobo patria k základným pilierom ekologického štýlu života. Aby bolo možné zodpovedne vykonávať odpadové hospodárstvo, jeho systém je potrebné  dôkladne naplánovať a metodologicky implementovať. Najprv musíme identifikovať zdroje a typy odpadu, odhadnúť náklady na prepravu a spracovanie odpadu, zabezpečiť transport a veľké množstvo ďalších vecí, ktoré na seba nadväzujú. Zároveň musíme

Spracovanie odpadu a jeho recyklácia už dlhodobo patria k základným pilierom ekologického štýlu života. Aby bolo možné zodpovedne vykonávať odpadové hospodárstvo, jeho systém je potrebné  dôkladne naplánovať a metodologicky implementovať. Najprv musíme identifikovať zdroje a typy odpadu, odhadnúť náklady na prepravu a spracovanie odpadu, zabezpečiť transport a veľké množstvo ďalších vecí, ktoré na seba nadväzujú. Zároveň musíme priebežne kontrolovať súčasný stav a fungovanie každého z týchto aspektov. S rastúcim spotrebiteľským trhom rastie aj bezprecedentná produkcia odpadu. No rastúce čísla nemusia pre váš biznis znamenať viac práce.

Na vybudovanie spoľahlivého systému je potrebné zbierať a sledovať všetky dostupné údaje. Rôzne druhy odpadov si vyžadujú rôzne zaobchádzanie. Proces separácie a následnej recyklácie alebo opätovného využitia odpadu rovnako patrí do odpadového hospodárstva. Súčasne musí byť k dispozícii aj spoločný záznam všetkých údajov kvôli analýze a plánovaniu. Finančné prostriedky musia byť prerozdeľované na základe efektívnych stratégií založených na analýze súčasného stavu. Podniky môžu efektívne likvidovať odpad iba prostredníctvom organizovaného, ​​integrovaného, ​​všestranného a inteligentného systému, akým môže byť aj váš ERP systém. Čo to pre vás znamená? Evidenciu odpadu počas celého procesu – od príjmu až po zhodnotenie odpadov.

Niekoľko hlavných benefitov

Výhody pokročilého a špecializovaného modulu ERP sú takmer neobmedzené. Jeho nástroje sa totiž používajú na efektívne plánovanie a riadenie rôznych aspektov vášho podnikania a pomáhajú mu dosiahnuť maximálnu konkurencieschopnosť. A teraz už k výhodám:

  • Zlepšenie správy informácií – odpadové hospodárstvo zahŕňa dokumentovanie informácií pre rôzne zberné a skládkové miesta. Tieto zhromaždené údaje by mali byť bezpečne uložené pre ďalšie využitie. V tom pomáha inteligentný ERP systém spracovania odpadu. Údaje ukladá do cloudu a navyše vám umožní priebežne ich dopĺňať či upravovať podľa potreby bez toho, aby došlo k skresleniu už existujúcich údajov. Uľahčenie správy informácií pomôže aj skladovému manažmentu. Skladník bude môcť odpad jednoducho zaevidovať napríklad prostredníctvom čítačky. Do nej zadá potrebné údaje a tie sa automaticky uložia do systému. ERP zároveň automaticky generuje všetky formy potrebné na zber a recykláciu odpadu.
  • Bezpečnejšia likvidácia odpadov – Bezpečná likvidácia odpadu je stále najdôležitejším záujmom pri udržiavaní čistoty a udržateľnosti v záujme ochrany zdravia a zdrojov. ERP systém tento proces uľahčuje. Umožní vám dohliadať na prácu na všetkých jej úrovniach a zaistí, aby tieto procesy fungovali v súlade s bezpečnostnými normami stanovenými pre odvetvie odpadového hospodárstva a recyklácie.
  • Plánovanie dopravy – Ďalšou výhodou používania ERP systému je aj možnosť plánovania dopravy. A to či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Na základe množstva prepravovaného odpadu alebo dĺžky trasy budete vedieť k jednotlivým výjazdom jednoducho priradiť príslušné vozidlo. Vďaka ERP už doprava nemusí byť len dopravou. Vodič môže hneď po prevzatí odpadu vystaviť cez tablet faktúru, ktorá sa automaticky zašle na emailovú adresu daného podniku.
odpadove hospodarstvo-ERP
  • Lepšie plánovanie úloh – Vaša spoločnosť môže vyžadovať riešenie viacerých projektov súčasne. Sledovanie ich postupu môže byť preto náročnejšie. No zároveň nemusí. Modulárny ERP systém ponúka jednoducho použiteľné informačné panely, ktoré vám pomôžu zostať neustále v obraze a informovaný. Budete vedieť o každej zmene. Systém vám dokonca umožní implementáciu pokynov pre pracovníkov a to v úplne prehľadnej forme. Zamestnanci tak budú mať jasnú predstavu o svojich individuálnych úlohách. 
  • Efektívne prideľovanie zdrojov – Integrovaný ERP systém zaistí, že vaši zamestnanci budú pracovať na správnych úlohách v správnom čase. Hlavne ak pracujú na väčších projektoch, ktoré si vyžadujú prácu na niekoľkých miestach. Manažéri môžu prostredníctvom systému priamo delegovať úlohy na členov tímu, zatiaľ čo zamestnancom bude poskytnutý prístup na kontrolu toho, čo majú robiť. Ide o jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť vykonávanie úloh v súlade s prioritami a zároveň ušetriť čas.
  • Zdieľanie spätnej väzby – Spätná väzba vašich klientov napr. ohľadne skládok vám pomôže zlepšiť vaše služby. Ide o cenné informácie, ktorých zhromažďovanie môže byť bez využitia ERP systému pomerne únavné a časovo náročné. ERP softvér umožní vašim klientom zdieľať ich spätnú väzbu a automaticky ju uloží do systému. Všetky tieto informácie systém ukladá a analyzuje, čo vám v budúcnosti pomôže robiť informované rozhodnutia pri vytváraní obchodných stratégií.
  • Dynamické generovanie cenových ponúk – Neefektívne metódy generovania cenových ponúk majú často negatívny vplyv na spokojnosť zákazníkov. ERP softvér prispôsobený potrebám spracovania odpadu môže obsahovať nástroje na vytváranie cenových ponúk, ktoré zjednodušia proces návrhu. Umožnia vám rýchlo vytvárať cenové ponuky na základe rozsahu služieb, použitých zdrojov, investícií a pod.. V prípade špecifických požiadaviek vám systém umožní prispôsobiť šablónu na generovanie cenových ponúk tak, aby vyhovovala konkrétnym potrebám.

Spojte sa s expertami

Je viac ako jasné, že ERP softvér hrá významnú úlohu pri zlepšovaní účinnosti operácií odpadového hospodárstva. Na vás je len to, či chcete aj vy pomôcť svojmu podniku. ERP tím spoločnosti Telegrafia je dôveryhodným poskytovateľom ERP systému na Slovensku. Naše systémy sú navrhnuté tak, aby reagovali na všetky vaše obchodné výzvy a podporili váš rast. Neváhajte preto a kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru na stránke http://www.telegrafia.sk/erp/kontakt/.

Článok napísal

Róbert Jakab

Róbert je ako pohyblivá fotografia – pretože je video. Zachytáva 60 snímkov za sekundu, takže keď sa niečo udeje, on to zaznamená. Pracuje na menších videách aby raz natočil večerný film… a potom jeho pokračovanie. Telegrafia 2: Opičia sila

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie