5 základných stavov dostupnosti nakupovaného tovaru

5 základných stavov dostupnosti nakupovaného tovaru

V predchádzajúcom príspevku 5 základných stavov rozpracovanosti výroby sme spomínali možnosti, ako vám môže pomôcť informačný systém k efektívnemu sledovaniu stavu objednávok v prípade, že predávate vlastné výrobky. Modul Predaj je priamo prepojený s výrobou a tak či už zamestnanci back office, obchodníci alebo váš koncový zákazník majú vždy aktuálny prehľad o priebehu výroby produktov.

V predchádzajúcom príspevku 5 základných stavov rozpracovanosti výroby sme spomínali možnosti, ako vám môže pomôcť informačný systém k efektívnemu sledovaniu stavu objednávok v prípade, že predávate vlastné výrobky. Modul Predaj je priamo prepojený s výrobou a tak či už zamestnanci back office, obchodníci alebo váš koncový zákazník majú vždy aktuálny prehľad o priebehu výroby produktov. Čo však s tovarom, ktorý len nakupujete a predávate? Dokáže vám erp systém povedať, či máte tovar na sklade, objednaný alebo nedostupný?

Dynamics NAV vám pomôže

Informačný systém Dynamics NAV ponúka sledovanie dostupnosti všetkých nakupovaných tovarov, ktoré ste predali svojmu zákazníkovi. V prvom kroku vytvoríte predajnú objednávku, kde samozrejme uvediete zákazníka, ktorý si tovar objednal a následne v riadkoch objednávky zadáte všetok objednaný tovar s potrebnými údajmi (množstvo, sklad atď.). Od dátumu objednávky systém automaticky vypočíta požadovaný dátum dodávky podľa prednastavenej štandardnej dodacej doby. Na takto pripravenej objednávke už môžete len sledovať dostupnosť všetkých tovarov a v prehľadnom zozname aj celkový stav nákupu na vašej objednávke.

Aké stavy sú k dispozícii?

Dynamics NAV má k dispozícii 5 stavov nákupu, ktoré automaticky zobrazuje v príslušnej objednávke na základe porovnávania skladových zásob, všetkých dopytov a naplánovaných príjmov v systéme k dátumu dodávky všetkých tovarov na predajnej objednávke.

1. Prázdne

V príslušnom riadku alebo na objednávke sa nenachádza nakupovaný tovar. V takom prípade sledujete stav výroby.

2. Na sklade

Tento stav sa zobrazí v prípade, že k dátumu dodávky máte dostatok všetkého tovaru na aktuálnej objednávke, ale aj pre všetky objednávky v systéme s rovnakým alebo skorším dátumom dodávky. Vo všetkých riadkoch na predajnej objednávke sa zobrazuje rovnaký stav „Na sklade“, čo znamená, dostatok skladových zásob.

3. Čiastočne na sklade

Systém vás informuje, že k predpokladanému dátumu dodávky nemáte dostatok zásob pre všetok alebo pre niektorý z tovarov, ktoré máte na predajnej objednávke. Zároveň máte pre tento „chýbajúci“ tovar naplánovaný príjem s očakávaným dátumom príjmu skorším, ako je predpokladaný dátum dodávky na predajnej objednávke. V riadkoch vidíte stav „Naplánovaný príjem“ a po prijatí na sklad sa automaticky zmení stav na „Na sklade“.

4. Čiastočne nedostupné

Pri tomto stave už musíte riešiť príjem niektorého z tovarov na predajnej objednávke, pre ktorý nemáte dostatok zásob a ani naplánovaný príjem, resp. príjem v dostatočnom množstve. Takýto tovar sa zobrazuje v riadku so stavom „Nedostupné“.

5. Nedostupné

K predpokladanému dátumu dodávky nemáte dostatok zásob pre všetky tovary na predajnej objednávke a zároveň pre nich ani nemáte ani naplánovaný príjem.

Prídeme vám to ukázať

Rýchle sledovanie stavu vašich objednávok z pohľadu nákupu alebo aj výroby či expedície pomôže zefektívniť vašu prácu a tým ušetriť čas a náklady. Zavolajte Katke, dohodnite si stretnutie a my vám radi ukážeme, ako by ste informačný systém Dynamics NAV mohli využívať vo vašej spoločnosti.

K_Kleinova

Článok napísala

Katka Kleinová

Katka pracuje v spoločnosti Telegrafia, a.s. od roku 2007. Začínala na pozícií ERP konzultant pre oblasť logistiky a skladov. V snahe posunúť sa ďalej prijala výzvu viesť ERP tím pri implementácií podnikového softvéru MS Dynamics NAV a zároveň zabezpečuje starostlivosť o zákazníkov.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie