Zlepšenie podnikových procesov = ERP systém

Zlepšenie podnikových procesov = ERP systém

Takmer neustále hľadáte spôsoby, ako pracovať efektívnejšie. Chcete ušetriť čas, peniaze a tým zvýšiť Vaše zisky. Ak patríte medzi tých, ktorí toto chcú dosiahnuť zefektívnením pracovných procesov, a nie “uťahovaním opaskov“, tak ERP systém je riešením pre Vás. ERP pomáha organizovať podnikové zdroje tak, aby ste ako spoločnosť mohli rásť a zlepšovať sa. Systém ERP

Takmer neustále hľadáte spôsoby, ako pracovať efektívnejšie. Chcete ušetriť čas, peniaze a tým zvýšiť Vaše zisky. Ak patríte medzi tých, ktorí toto chcú dosiahnuť zefektívnením pracovných procesov, a nie “uťahovaním opaskov“, tak ERP systém je riešením pre Vás. ERP pomáha organizovať podnikové zdroje tak, aby ste ako spoločnosť mohli rásť a zlepšovať sa.

Systém ERP priamo ovplyvňuje:

1. Podnikové procesy

Softvéry s novými možnosťami sa objavujú takmer každý deň. Majú zameranie na rôzne oblasti Vašej spoločnosti. Každý z nich sľubuje prínos pre tú či onú oblasť, ktorej sa venujete. Niektoré z nich sú naozaj prínosné a dávajú vám možnosti, vďaka ktorým viete naplno využiť potenciál danej oblasti. Bohužiaľ, keď zakúpite špecifické programy, pre rôzne oblasti, priama komunikácia nebude možná a výstupné dáta nemusia byť homogénne. Softvér ERP – Microsoft Dynamics NAV vám pomôže prepojiť jednotlivé časti Vašej spoločnosti do jedného celku. Vďaka tomu nahradíte niekoľko softvérových riešení, za jeden komplexný.

Systém umožňuje transformovanie podnikových procesov Vašej spoločnosti do digitálnej podoby. Na základe týchto procesov vznikajú dáta, ktoré sú stabilné a na jednom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam sú prístupné pre všetky oddelenia v spoločnosti. Samozrejme máte kontrolu, do akej miery a kto konkrétne, môže k týmto dátam pristupovať.

2. Zamestnancov – ľudský element

Keď spoločnosť prvýkrát zavádza ERP softvér, mnohí zamestnanci to vnímajú negatívne. Častokrát to vidia ako snahu vedenia mechanizovať ich riadenie a zaobchádzať s nimi ako so strojmi a nie s ľuďmi. Pravdou je, že najlepšie ERP systémy rýchlo získajú miesto v spoločnosti, pretože aj koncoví používatelia zisťujú že dochádza k zjednodušeniu a zrýchleniu ich práce. .
Efektivita pre Váš tím nemusí byť vždy o tom, že z každej chvíle sa získa najvyššia produktivita. Správna platforma ERP vám napríklad môže pomôcť pri evidencií stavu zásob, plánovaní objednávok alebo využívaní zdrojov. Taktiež vám umožní analyzovať dáta proti iným faktorom, aby ste mohli správne riadiť vašich zamestnancov. Vďaka tomu môžete smerovať svoje úsilie tam, kde je najviac potrebné.

Tieto informácie pomáhajú Vaším manažérom zlepšiť vedenie tímov, vytvoriť jasné a zrozumiteľné ciele pre členov tímu. Postupom času, môže implementácia softvéru priniesť efektivitu a spokojnosť aj do Vašej spoločnosti.

ERP softvér vám pomôže stať sa efektívnejšími a produktívnejšími. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať!

P_Astalos

Článok napísal

Patrik Astaloš

Patrik pracuje v spoločnosti Telegrafia na pozícii ERP konzultanta so zameraním na modul Servis a Sklady. Časť svojho života strávil v zahraničí, kde pracoval v malovýrobnom podniku. Práve táto skúsenosť ho viedla k tomu, aby sa venoval podnikovým procesom a ich optimalizácii.

 

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie