Ako jednoducho vytvoriť nákupné objednávky v informačnom systéme MS Dynamics NAV

V každej firme, ktorá sa zaoberá výrobou alebo obchodom, je veľmi dôležitá oblasť nákupu. Každý nákupca potrebuje pre firmu zabezpečiť materiál alebo tovar v správnom čase a množstve. Informačný systém MS Dynamics NAV poskytuje pre zjednodušenie nákupu viacero možností. Jednou z nich je aj tzv. zošit požiadaviek. Tento nástroj slúži na „zozbieranie“ všetkých materiálových potrieb

V každej firme, ktorá sa zaoberá výrobou alebo obchodom, je veľmi dôležitá oblasť nákupu. Každý nákupca potrebuje pre firmu zabezpečiť materiál alebo tovar v správnom čase a množstve.

Informačný systém MS Dynamics NAV poskytuje pre zjednodušenie nákupu viacero možností. Jednou z nich je aj tzv. zošit požiadaviek. Tento nástroj slúži na „zozbieranie“ všetkých materiálových potrieb v spoločnosti. Potreba materiálu môže vyplývať z výroby, z minimálnych zásob na sklade a v prípade obchodných spoločností to môže byť napríklad objednávka od zákazníka na predaj konkrétneho tovaru.

Zošit požiadaviek skontroluje všetky požiadavky v systéme pre konkrétny tovar a zhrnie ich do riadkov. V nich sa zobrazí informácia o tom, aký tovar je potrebné nakúpiť, v akom množstve a kedy je potrebné ho objednať aby bol k dispozícii v požadovanom čase. Vytvorenie nákupných objednávok zo zošitu požiadaviek je následne veľmi jednoduché.

Tento nástroj je veľmi účinný pri zhromažďovaní informácií pre nákupcu a prináša tak úsporu času a zvýšenie efektivity práce. Nákupca nemusí venovať podstatnú časť svojho pracovného času zhromažďovaniu informácií o tom, čo všetko treba nakúpiť a nezmyselnému prepisovaniu všetkých údajov na nákupné objednávky. To v konečnom dôsledku prináša pre nákupcu viac času pre hľadanie spoľahlivých dodávateľov a pre intenzívnejšiu komunikáciu s nimi.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie