Kto je to ERP konzultant

Kto je to ERP konzultant

Prehrať audio: Your browser does not support the audio element. Konzultant plánovania podnikových zdrojov (ERP) je najčastejšie zmluvný zamestnanec, ktorý je najatý na implementáciu, aktualizáciu či podporu ERP systémov, ktoré spájajú rôzne aspekty podnikania do jedného celku.  Ako nezávislý „dodávateľ“ ponúka konzultant ERP rôznym podnikom svoje schopnosti na zvýšenie produktivity a integráciu služieb pre pohodlný chod

Prehrať audio:

Konzultant plánovania podnikových zdrojov (ERP) je najčastejšie zmluvný zamestnanec, ktorý je najatý na implementáciu, aktualizáciu či podporu ERP systémov, ktoré spájajú rôzne aspekty podnikania do jedného celku.  Ako nezávislý „dodávateľ“ ponúka konzultant ERP rôznym podnikom svoje schopnosti na zvýšenie produktivity a integráciu služieb pre pohodlný chod spoločnosti. Vo všeobecnosti sa odbornosť konzultanta posudzuje na základe množstva vedomostí a zručností, ktoré má, a zároveň jeho schopnosti poskytovať strategické rady, organizovať … tak a po tomto úvode radšej jednoduchšie.

O kom je teda reč?

Je to vlastne ten človek, ktorý Vás prevedie po ceste pri zavedení či update Vášho podnikového systému. Pre istotu spomeniem, že systémy ERP uľahčujú obchodné operácie a prepájajú rôzne oblastí podniku čo sa týka riadenia, správy zdrojov, financií, zásobovania a výroby. Podniky využívajú na zvládnutie mnohých z týchto požiadaviek svoje vlastné interné systémy či IT personál a komponenty platformy podnikových ERP systémov využívajú len na vybrané funkcie. No a úspešní ERP konzultanti majú tú čarovnú schopnosť prispôsobiť sa podnikovým procesom klientskej spoločnosti tak, aby určili, kde by bol ERP systém (alebo jeho prvky) najužitočnejšie. V tom prípade môžeme chápať týchto konzultantov ako mosty medzi technickými tímami, existujúcimi systémami riadenia zdrojov a novými funkciami prijatými so systémami ERP.

ERP konzultant

Základom je komunikácia

Ľudia, ktorí pracujú ako konzultanti ERP, musia byť … zdvorilí a milí ako by mal byť každý človek, od ktorého prvého dojmu, prvého telefonátu ci stretnutia, môže závisieť celá zákazka. Samozrejme musia byť schopní zabezpečiť správnu distribúciu a manipuláciu s údajmi, od toho sa predsa odvíja ich práca, no kľúčovým prvkom je tiež komunikácia. Aby konzultant vedel ako firma zavádzajúca podnikový systém funguje a ako “pripraviť” ERP systém na mieru, musí vedieť dôkladne komunikovať s používateľmi na všetkých úrovniach organizácie. Jednoducho povedané s ľuďmi všetkých oddelení v konkrétnej firme. Častokrát je konzultant “bútľavou vŕbou” týchto používateľov. Zároveň musí byť tiež schopný inštruovať alebo školiť týchto ľudí a musí rýchlo reagovať na zmeny v požiadavkách obchodných procesov. A je dôležité aby to všetko – komunikáciu, optimalizáciu ERP systému a zaškolenie používateľov stihol v čo najkratšom čase. Pretože práve od trvania času prechodu spoločnosti na nový ERP systém sa odvíjajú aj náklady a riziko spojené s plynulým chodom firmy.

ERP v Telegrafii? Každý jeden člen nášho odborne školeného ERP tímu disponuje všetkými potrebnými schopnosťami a jeho vedomosti a skúsenosti ponúkame aj Vám. Od prvého telefonátu, rozhovoru, cez konzultácie, návrh a prípravu ERP riešenia až po podporu. Ochotný tím v Telegrafii je v každom prípade tou správnou voľbou na “ušitie” podnikového systému na mieru Vašej spoločnosti. V prípade záujmu o podnikový informačný systém či akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať .

Článok napísal

Róbert Jakab

Róbert je ako pohyblivá fotografia – pretože je video. Zachytáva 60 snímkov za sekundu, takže keď sa niečo udeje, on to zaznamená. Pracuje na menších videách aby raz natočil večerný film… a potom jeho pokračovanie. Telegrafia 2: Opičia sila

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie