Z čoho, ako, kedy, za koľko…?

Z čoho, ako, kedy, za koľko…?

V predchádzajúcich príspevkoch sme popísali ako vám môže pomôcť informačný systém Dynamics NAV s vytváraním a evidenciou technologických postupov vašich vyrábaných produktov a rovnako aj s vytváraním a evidenciou ich štruktúry a všetkého vstupného materiálu, teda výrobného kusovníka. Ak máte v systéme zadané tieto dve základné skupiny údajov pre výrobu, môžete okrem samotnej výroby a

V predchádzajúcich príspevkoch sme popísali ako vám môže pomôcť informačný systém Dynamics NAV s vytváraním a evidenciou technologických postupov vašich vyrábaných produktov a rovnako aj s vytváraním a evidenciou ich štruktúry a všetkého vstupného materiálu, teda výrobného kusovníka. Ak máte v systéme zadané tieto dve základné skupiny údajov pre výrobu, môžete okrem samotnej výroby a jej plánovanie využívať rôzne nástroje pre podporu ostatných podnikových procesov. Jedným z nich môže byť predpredajná podpora, kde sa často stretávame s otázkou „Kedy sme to schopní vyrobiť?“ alebo „Koľko nás stojí výroba tohto produktu?“.

Ako a z čoho?

Základný nástroj, ktorý Dynamics NAV ponúka umožňuje prehľadné zobrazenie jednoduchých, ale aj zložitých výrobkov pozostávajúcich z jedno alebo viacúrovňovej štruktúry. Na každej úrovni výrobku si môžete pozrieť aké polovýrobky, aký materiál a v akom množstve ich potrebujete. Rovnako máte prehľad o výrobnom postupe a potrebnej kapacite pre samotný výrobok a pre všetky vyrábané polovýrobky.

Kedy?

Majte prehľad o tom, za aký čas dokážete vyrobiť váš produkt. Nástroj pomocou ktorého máte tento údaj vždy aktuálny a k dispozícii kedykoľvek keď ho potrebujete. Okrem predpokladaného času výroby si zahrniete aj štandardné dodacie doby na všetok potrebný materiál a výstupom máte nielen predpokladaný dátum výroby, ale aj informáciu o možnom úzkom mieste, na základe ktorej môžete váš výrobný čas ešte zlepšiť.

Za koľko?

Ak už viete z čoho, ako a kedy dokážete vyrobiť, tak určite vás nemenej bude zaujímať aj čo vás stojí samotná výroba vašich produktov. Údaj, ktorý môžete potrebovať pre rôzne interné vyhodnotenia, ale aj napríklad kalkulácie cenových ponúk pre ďalších a ďalších zákazníkov. Opäť vám s tým ERP systém Dynamics NAV dokáže pomôcť využitím jedným z jeho ďalších nástrojov. Náklady na materiál, prácu, režijné náklady, náklady na subdodávateľa máte vypočítané pre samotný výrobok a pre všetky potrebné polovýrobky v jednom prehľade.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie