Vytvorenie kópie zo šablóny existujúceho dokladu

Vytvorenie kópie zo šablóny existujúceho dokladu

Mnoho firiem často vytvára rovnaké alebo veľmi podobné doklady, ktoré sa líšia iba detailmi ako je ich poradové číslo alebo dátum realizácie. Zamestnanci nákupného oddelenia tak často prepisujú rovnaké nákupné objednávky pre svojich dodávateľov, zamestnanci obchodného oddelenia často prepisujú rovnaké objednávky, prípadne faktúry svojim zákazníkom a podobne. Systém MS Dynamics NAV poskytuje možnosť jednoduchého vytvárania

Mnoho firiem často vytvára rovnaké alebo veľmi podobné doklady, ktoré sa líšia iba detailmi ako je ich poradové číslo alebo dátum realizácie. Zamestnanci nákupného oddelenia tak často prepisujú rovnaké nákupné objednávky pre svojich dodávateľov, zamestnanci obchodného oddelenia často prepisujú rovnaké objednávky, prípadne faktúry svojim zákazníkom a podobne.

Systém MS Dynamics NAV poskytuje možnosť jednoduchého vytvárania takýchto dokladov prostredníctvom kopírovania.

Systém MS Dynamics NAV poskytuje možnosť jednoduchého vytvárania takýchto dokladov prostredníctvom kopírovania. Používateľ tak má možnosť pri vytváraní nového dokladu skopírovať údaje z už existujúceho a potom len vykonať v novovytvorenom doklade nevyhnutné zmeny podľa potreby. Túto možnosť systém ponúka v oblasti nákupu, predaja, výroby a servisu.

Táto funkčnosť odbúrava byrokraciu a prináša používateľom významnú úsporu času. Vďaka tomu sa zamestnanci môžu venovať dôležitejším povinnostiam, ako sú „papierovačky“ a nezmyselné a monotónne prepisovanie už raz vytvorených dokladov.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie