Majte prehľad o peňažných príjmoch a výdajoch za určité obdobie

Majte prehľad o peňažných príjmoch a výdajoch za určité obdobie

Pochopenie peňažných príjmov a výdavkov je kľúčom pre úspešné podnikanie. Je dôležité vedieť, či budete mať dostatok peňazí na zaplatenie všetkých nákladov pred splatnosťou a či si tak udržíte dobré vzťahy so svojimi dodávateľmi a veriteľmi. Microsoft Dynamics NAV ponúka nástroj pre vytvorenie krátkodobých prognóz, ktoré predpovedajú aké množstvo peňazí a kedy očakávať, ktoré peniaze

Pochopenie peňažných príjmov a výdavkov je kľúčom pre úspešné podnikanie. Je dôležité vedieť, či budete mať dostatok peňazí na zaplatenie všetkých nákladov pred splatnosťou a či si tak udržíte dobré vzťahy so svojimi dodávateľmi a veriteľmi.

Microsoft Dynamics NAV ponúka nástroj pre vytvorenie krátkodobých prognóz, ktoré predpovedajú aké množstvo peňazí a kedy očakávať, ktoré peniaze podnik obdrží a ktoré má zaplatiť. Funkcia CashFlow vám umožní pochopiť peňažný tok hotovosti v podnikaní.

CashFlow sa vytvára z transakcií, ktoré už existujú v Dynamics NAV, čím odpadá potreba vykonávať externé odhadovanie vašej finančnej situácie.

 
Pochopenie peňažných príjmov a výdavkov je kľúčom pre úspešné podnikanie

Podklady pre CashFlow v Microsoft Dynamics NAV je možné získať z nasledujúcich oblastí informačného systému:

  • Hlavná kniha – poskytuje informácie o obežných aktívach a rozpočtovaných príjmoch a výdajov spoločnosti
  • Nákup – poskytuje informácie o súčasných záväzkoch a predpokladaných dlhov z nákupných objednávok, ktoré ešte neboli fakturované
  • Predaj – poskytuje informácie o súčasných pohľadávkach a predpokladaných príjmov z predajných objednávok, ktoré ešte neboli fakturované
  • Servis – poskytuje informácie o servisných objednávkach, ktoré ešte neboli fakturované
  • Dlhodobý majetok – poskytuje informácie o plánovanom vyradení a budúcich nákupov dlhodobého majetku
  • Ručné výnosy a výdaje – možnosť vytvoriť manuálne položky a zahrnúť ich do prognóz cashflow

V Dynamics NAV máte možnosť rozhodnúť, aké dáta zahrnúť z jednotlivých zdrojov do návrhu, upravovať tento návrh, vytvárať rôzne scenáre CashFlow, alebo vytvoriť viac prognóz CashFlow.

Prečo by ste chceli vytvoriť viac ako jednu prognózu CashFlow v Microsoft Dynamics NAV? Napr. môžete chcieť mať rôzne prognózy pre porovnanie za viaceré mesiace. Okrem toho je možné udržiavať históriu prognóz CashFlow pre budúce použitie a rôzne analýzy.

V Microsoft Dynamics NAV môžete pre analýzu a tlač prognózy CashFlow použiť zostavy a grafy, ktoré sa vzťahujú na dostupnosť a časové prehľady.

Tiež je možné umiestniť CashFlow na úvodnej obrazovke Micrososft Dynamics NAV.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie