Ako sme zefektívnili proces vytvárania kusovníkov

Ako sme zefektívnili proces vytvárania kusovníkov

V predchádzajúcom príspevku Ako získať prehľad o štruktúre vašich výrobkov sme spomínali možnosti evidencie výrobných kusovníkov v informačnom systéme Dynamics NAV. Ak sa na to pozrieme zo všeobecného pohľadu, výrobné spoločnosti bezpodmienečne potrebujú mať evidovaný zoznam vstupného materiálu alebo surovín pre výrobu svojich výrobkov. Môže to byť formou výrobných kusovníkov či receptúr práve v ERP

V predchádzajúcom príspevku Ako získať prehľad o štruktúre vašich výrobkov sme spomínali možnosti evidencie výrobných kusovníkov v informačnom systéme Dynamics NAV. Ak sa na to pozrieme zo všeobecného pohľadu, výrobné spoločnosti bezpodmienečne potrebujú mať evidovaný zoznam vstupného materiálu alebo surovín pre výrobu svojich výrobkov. Môže to byť formou výrobných kusovníkov či receptúr práve v ERP systémoch, rôznych CAD/PDM systémoch, konfigurátoroch, v exceli či iných samostatných bežne dostupných alebo na mieru doprogramovaných aplikáciách.

Vytváranie kusovníkov môže byť aj prácna a často pre konštruktérov či vývojárov nezáživná a otravná činnosť. A keďže tak ako v každej spoločnosti tak aj u nás chceme, aby boli zamestnanci spokojní so svojou prácou a rovnako aj zamestnávateľ spokojný s efektivitou ich práce, rozhodli sme sa proces tvorby kusovníkov vylepšiť.

Analýza aktuálneho stavu

Podnetov na zlepšenie tvorby procesu kusovníkov v našej spoločnosti bolo hneď niekoľko:

1. „Musím kontaktovať vývojára, aby vytvoril nový kusovník“
2. „Musím zdĺhavo vyhľadávať, či už sme takúto alebo podobnú sirénu vyrábali“
3. „Musím vytvoriť novú skladovú kartu a kusovník“
4. „Musím zadávať veľa položiek do kusovníka“

Na základe týchto podnetov sme zorganizovali niekoľko stretnutí, kde sme si zanalyzovali celý proces. Kolegovia z jednotlivých oddelení porozprávali čo ich trápi, čo je potrebné zlepšiť a čo je samotným cieľom tohto interného projektu. Zo získaných informácií sme vypracovali návrh na zlepšenie procesu. Samozrejme prvotný návrh nebol 100% -ný a potreboval ešte niekoľko úprav tak, aby sme dosiahli požadovaný výsledok. K tomu sme ale nakoniec dospeli a tak sme sa pustili do integrácie ERP systému s našou externou aplikáciou pre konfiguráciu sirén.

Aké bolo riešenie?

Ako som už naznačil, riešením pre zlepšenie procesu bola integrácia ERP systému, v našom prípade MS Dynamics NAV so samostatnou webovou aplikáciou Acusticus Professional, ktorú využívame pre vytváranie projektov interiérového a exteriérového ozvučenia. V tejto aplikácii je okrem iného možné nakonfigurovať zariadenia, ktoré zákazník potrebuje pre svoj projekt a teda ktoré mu my pre jeho projekt vyrobíme. Nakonfigurované zariadenie v Acuticus Professional obsahuje takmer všetky položky potrebné k jeho výrobe, okrem niektorých špecifík (zatiaľ). Všetky tieto položky následne obchodník jedným klikom vyexportuje do ERP systému a automaticky odošle aj emailové upozornenie na vývojové oddelenie.

Eliminovali sme „Musím kontaktovať vývojára, aby vytvoril nový kusovník“.

V samotnom ERP systéme máme evidenciu všetkých výrobkov, ktoré sme vyrábali. Importovaný zoznam položiek vývojár porovná pomocou funkčnosti porovnávania so všetkými kusovníkmi v databáze a zobrazia sa mu iba zhodné kusovníky. V prípade potreby je možné nastaviť odchýlky pre niektoré položky a tým korigovať percento zhody pri porovnávaní. Samozrejmosťou je možnosť zobrazenia rozdielov s následnou úpravou.

Eliminovali sme „Musím zdĺhavo vyhľadávať, či už sme takúto alebo podobnú sirénu vyrábali“.

Ak nástroj pre porovnávanie kusovníkov nenašiel žiadnu zhodu, bolo potrebné zabezpečiť jednoduché a rýchle vytvorenie novej skladovej karty a výrobného kusovníka. To sa nám samozrejme podarilo a tak vývojový pracovník opäť jedným klikom vytvoril zo šablóny skladovú kartu a z importovaných položiek nový výrobný kusovník. Len pre zaujímavosť, do jedného kliku sme pridali aj vytvorenie technologického postupu.

Eliminovali sme „Musím vytvoriť novú skladovú kartu a kusovník“ a „Musím zadávať veľa položiek do kusovníka“

Príďte sa pozrieť

Určite pochopíte, že vám nemôžeme napísať kompletné realizované riešenie. Avšak ak máte záujem zistiť viac, príďte sa k nám pozrieť a my vám to s radosťou ukážeme.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

 

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie