Ako efektívne sledovať dávky a šarže v skladových procesoch?

Ako efektívne sledovať dávky a šarže v skladových procesoch?

Informačný systém Dynamics 365 Business Central ponúka možnosť sledovať skladové pohyby pomocou dávok, resp. šarží. V závislosti od toho, či ste obchodná alebo výrobná spoločnosť, môžete označovať dávkami ľubovoľné množstvo nakúpeného materiálu, predaného tovaru alebo vlastných výrobkov. Informácie o toku konkrétnych šarží vstupných surovín v potravinárskom priemysle, použitých látok vo farmaceutickom priemysle alebo spotrebovanom hutnom materiály s konkrétnou

Informačný systém Dynamics 365 Business Central ponúka možnosť sledovať skladové pohyby pomocou dávok, resp. šarží. V závislosti od toho, či ste obchodná alebo výrobná spoločnosť, môžete označovať dávkami ľubovoľné množstvo nakúpeného materiálu, predaného tovaru alebo vlastných výrobkov. Informácie o toku konkrétnych šarží vstupných surovín v potravinárskom priemysle, použitých látok vo farmaceutickom priemysle alebo spotrebovanom hutnom materiály s konkrétnou dávkou môžete mať ihneď k dispozícii na jednom mieste.

Čo potrebujem sledovať

Nakoľko je systém plne konfigurovateľný, sledovanie vieme navrhnúť a nastaviť presne podľa vašich požiadaviek. Sledovať môžete len konkrétny tovar, skupinu tovarov alebo všetky tovary a rovnako aj len konkrétny skladový pohyb alebo všetky pohyby. Mať všetky údaje k dispozícii keď to potrebujem je síce veľmi úžasná vec, vždy je však dôležité zvážiť hodnotu týchto informácií v súvislosti s nevyhnutným časom potrebným pre zadávanie týchto údajov.

Ako to budem sledovať

Pre efektívne sledovanie dávok a šarží je nevyhnutné zabezpečiť aj fyzické označovanie v sklade a to pomocou jednoduchých štítkov, čiarových kódov, 2D kódov, prípadne RFID čipov. Podľa typu označenia sa zvolí vhodné zariadenie či už pre tlač a označovanie štítkov, ale aj pre následnú prácu s nimi v sklade, vo výrobe a to pomocou snímačov čiarových/2D kódov, mobilných terminálov alebo RFID čítačiek. S tým všetkým vám samozrejme vieme pomôcť, kde po analýze vašich procesov navrhneme optimálne riešenie označovania a sledovania dávok, šarží.

Aké údaje chcem mať k dispozícii

Sledovanie skladových pohybov pomocou dávok môžete za rôznym účelom. S Dynamics 365 Business Central získate:

  • Prehľad všetkých dávok a šarží, ktoré prešli skladom.
business central
  • Aktuálny stav zásob jednotlivých šarží, dátumy exspirácie, exspirované zásoby, kvalita, blokácia šarží a iné parametre podľa požiadavky.
  • Protokoly, atesty, certifikáty – evidenciu všetkých sprievodných dokumentov ku konkrétnym šaržiam priamo v systéme.
business central

Trackovanie – spätná dohľadateľnosť

Ďalšou výhodou sledovania skladových pohybov pomocou dávok, resp. šarží je práve samotné sledovanie – trackovanie. V prípade potreby napríklad z dôvodu reklamácie alebo zistenia chyby ešte v procese výroby môžete rýchlo spätne dohľadať odkiaľ a ako daná šarža vznikla a čo sa s ňou stalo. To všetko umožňuje Business Central a jeho nástroj pre trasovanie tovaru, ktorý vám podrobnejšie priblížim v nasledujúcom príspevku.

Nechce sa vám čakať na ďalší príspevok? Kontaktujte nás a my vám radi všetko vysvetlíme a ukážeme.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie