Majte náklady vo vašej spoločnosti pod kontrolou

Majte náklady vo vašej spoločnosti pod kontrolou

Dynamics 365 Business Central ponúka nástroj controllingu „nákladové účtovníctvo“, ktorý umožňuje sledovať náklady finančných účtov spoločnosti oddelene od detailného manažérskeho sledovania nákladov. Napríklad, v účtovej osnove máte vytvorený len jeden finančný účet za energie, ktorý vstupuje do povinných finančných výkazov na konci účtovného obdobia. Z dôvodu sledovania nákladov vo vnútri spoločnosti máte možnosť v nákladovom účtovníctve zadať nákladové

Dynamics 365 Business Central ponúka nástroj controllingu „nákladové účtovníctvo“, ktorý umožňuje sledovať náklady finančných účtov spoločnosti oddelene od detailného manažérskeho sledovania nákladov.

Napríklad, v účtovej osnove máte vytvorený len jeden finančný účet za energie, ktorý vstupuje do povinných finančných výkazov na konci účtovného obdobia. Z dôvodu sledovania nákladov vo vnútri spoločnosti máte možnosť v nákladovom účtovníctve zadať nákladové účty podľa jednotlivých druhov energií, oddelení, …

Vďaka tomu finančný audítor či účtovník spoločnosti má k dispozícii prehľadnú a čitateľnú účtovú osnovu, zatiaľ čo controlling môže podrobnejšie sledovať a analyzovať náklady.

Príklad zoznamu nákladových účtov v Dynamics 365 Business Central

business central

Nákladové účtovníctvo síce vychádza z finančného účtovníctva, ale pracuje nezávisle na ňom, aby transakcie účtované v nákladovom účtovníctve neovplyvňovali finančné účtovníctvo.

Nákladové účtovníctvo vám pomôže porozumieť nákladom na prevádzku spoločnosti. Informácie z nákladového účtovníctva analyzujú:

  • Ktoré typy nákladov sú zahrnuté do prevádzky spoločnosti
  • Kde sa tieto náklady vyskytujú
  • Kto je nositeľom týchto nákladov

V nákladovom účtovníctve máte možnosť zadefinovať pravidlá pre rozúčtovanie fixných nákladov spoločnosti. Vytvoríte tzv. kľúče, ktoré následne zabezpečia automatizované preúčtovanie nákladov a výnosov z jednej hodnoty na príslušné nákladové strediská.

Zároveň môžete zadať a zaúčtovať interné poplatky s priamym rozdelením do denníkov nákladov nákladového účtovníctva.

Pre ľahšie plánovanie môžete používať nákladové rozpočty a tie následne previesť na reálne náklady.

Príklad nákladových stredísk v Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central okrem základných výstupov, ktoré sú preddefinované pre nákladové účtovníctvo, môžete vytvárať vlastné používateľské výstupy bez použitia priameho programovacieho nástroja a to pomocou účtovných schém v nákladovom účtovníctve. Týmto spôsobom viete analyzovať náklady, upravovať ich, preúčtovávať a to všetko mimo finančného účtovníctva.

Ak potrebujete viac informácií alebo máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

ludka2

Článok napísala

Ľudmila Pašková

Ľudmila je konzultantka pre oblasť ekonomiky a finančných analýz pre MS Dynamics NAV/Business Central 365. Vo firme pôsobí viac ako 14 rokov a v ERP tíme pôsobí ako pozitívny, usmiaty a večne optimistický člen tímu.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie