Riadený sklad

Riadený sklad

V predchádzajúcich príspevkoch sme písali, ako funguje jednoduchý sklad a priehradkový sklad. Systém MS Business Central však nezabúda ani na zložitejšie sklady. V tomto príspevku sa dozviete viac o treťom type skladu – riadenom sklade. Riadený sklad preberá niektoré vlastnosti priehradkového skladu a rozširuje jeho funkcie. Je špecifický najmä rozdelením skladu a procesmi, ktoré v takomto sklade prebiehajú. Sklad je rozdelený na

V predchádzajúcich príspevkoch sme písali, ako funguje jednoduchý skladpriehradkový sklad. Systém MS Business Central však nezabúda ani na zložitejšie sklady. V tomto príspevku sa dozviete viac o treťom type skladu – riadenom sklade. Riadený sklad preberá niektoré vlastnosti priehradkového skladu a rozširuje jeho funkcie. Je špecifický najmä rozdelením skladu a procesmi, ktoré v takomto sklade prebiehajú.

Sklad je rozdelený na tzv. zóny. Tieto zóny môžu byť definované podľa činností, ktoré sa na nich vykonávajú (napr. príjmová zóna, výrobná zóna, expedičná zóna a pod.), podľa toho, čo sa na nich skladuje (napr. zóna hutného materiálu, zóna spojovacieho materiálu, zóna mliečnych výrobkov a pod.) alebo podľa iných kritérií, ktoré si spoločnosť zvolí. Zóna je ďalej rozdelená na priehradky. Tie môžu reprezentovať police, regály a pod.

Pre koho je riadený sklad určený?

Tento typ skladu je určený najmä pre firmy, ktoré sú charakteristické týmito znakmi:

 • spoločnosť má zložitý skladový proces
 • je potrebné presne sledovať umiestnenie tovaru
 • tovar sa v rámci skladu presúva, napr. do výroby, na expedíciu a pod.
 • na sklade pracuje viacero zamestnancov
 • je potrebné, aby systém naznačil zamestnancom, čo s tovarom majú urobiť (tzn. odkiaľ ho vziať, kam ho presunúť a pod.)
 • je potrebné sledovať a aj historicky vyhľadať tok tovaru po sklade

Procesy v riadenom sklade

Príjem nakupovaného tovaru na sklad prebieha v dvoch fázach:

 1. Príjem tovaru – v tejto prvej fáze skladník príjme tovar na priehradku príjmu. Táto priehradka je spoločná pre všetky príjmy nakupovaných tovarov. V tejto fáze môže prebiehať prvá kontrola prijímaného tovaru.
 2. Naskladnenie tovaru – v druhom kroku skladník presunie tovar z príjmovej priehradky na priehradku, kde sa tovar štandardne skladuje. Pred týmto naskladnením je možné tovar opäť skontrolovať.

Výdaj materiálu do výroby prebieha prostredníctvom tzv. vyskladnenia. To znamená – zodpovedný pracovník zažiada prostredníctvom dokladu vyskladnenia o materiál zo skladu. Skladník pripraví požadovaný materiál do výroby a presunie ho na tzv. vstupnú výrobnú priehradku. Odtiaľ sa materiál spotrebuje pri výrobe. Hotový výrobok, resp. polovýrobok vznikne na tzv. výstupnej výrobnej priehradke. Odtiaľ sa môže presunúť na priehradku, kde sa štandardne skladuje.

Výdaj výrobkov na expedíciu prebieha prostredníctvom dokladu vyskladnenia. Zodpovedný pracovník vytvorí pokyn pre skladníka na prípravu výrobkov, ktoré pôjdu na expedíciu. Skladník ich pripraví a presunie na tzv. expedičnú priehradku. Z tejto priehradky následne výrobky odchádzajú zo skladu k zákazníkovi.

Benefity riadeného skladu

Výhody tohto typu skladu sú najmä tieto:

 • jednoduché hľadanie konkrétneho tovaru na sklade
 • podľa umiestnenia je možné určiť, v akej fáze výroby sa tovar nachádza
 • presný prehľad o presunoch a dôvodoch presunov tovarov v rámci skladu
 • stav zásob na jednotlivých zónach a priehradkách skladu
 • presné záznamy o zamestnancoch, ktorých rukami tovar prešiel

Riadený sklad prináša prehľad o pohyboch zásob na sklade a konkrétnejšie informácie, prečo sa tovar presúval, ktorý zamestnanec s tovarom pracoval, kto ho prevzal a pod. Zároveň tento typ skladu „naviguje“ zamestnancov skladu, odkiaľ majú tovar vziať a kam ho majú uložiť a pripraviť pre ďalšie procesy. Tento typ skladu vyžaduje vytváranie viacerých dokladov, ktoré zabezpečia presný prehľad o tom, aký zamestnanci prišli do kontaktu s konkrétnym tovarom a čo s ním ďalej urobili.

Dúfame, že sme vám týmito článkami pomohli lepšie pochopiť aké sú rozdiely medzi jednotlivými skladmi a čo všetko môžete vykonať pomocou informačného systému Business Central. Máte predsa len viac otázok? Neváhajte nás kontaktovať a my vám radi všetko vysvetlíme.

D_Vrablova

Článok napísala

Daniela Vrábľová

Daniela je konzultantkou pre oblasť nákupu, predaja a skladového hospodárstva v MS Dynamics NAV. Tiež sa venuje procesom na podporu vzťahov so zákazníkmi v Microsoft Dynamics 365 – customer relationship management (CRM).

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie