Priehradkový sklad

Priehradkový sklad

V predchádzajúcom príspevku sme hovorili o jednoduchom sklade, jeho využití a tom, pre koho je primárne určený. V tomto príspevku sa budeme zaoberať druhým typom skladu – priehradkovým skladom. Priehradkový sklad sa vyznačuje najmä tým, že samotný skladový priestor je – v informačnom systéme Business Central aj fyzicky - podelený na menšie časti – priehradky. Zároveň všetky pohyby tovarov prebiehajú

V predchádzajúcom príspevku sme hovorili o jednoduchom sklade, jeho využití a tom, pre koho je primárne určený. V tomto príspevku sa budeme zaoberať druhým typom skladu – priehradkovým skladom.

Priehradkový sklad sa vyznačuje najmä tým, že samotný skladový priestor je – v informačnom systéme Business Central aj fyzicky – podelený na menšie časti – priehradky. Zároveň všetky pohyby tovarov prebiehajú nie iba na sklad, ale aj na priehradku, čo znamená, že aj zostatky tovarov na sklade je možné zistiť nielen za celý sklad, ale aj za konkrétnu priehradku. Priehradkou môžu byť napríklad časti skladu, police, regály a pod.

Pre koho je priehradkový sklad určený?

Tento typ skladu je určený najmä pre firmy, ktoré sú charakteristické týmito znakmi:

  • spoločnosť nemá zložitý skladový proces
  • je potrebné sledovať, kde presne sa tovar v rámci skladu nachádza
  • tovar sa presúva v rámci skladu, napr. na spracovanie do výroby a pod.
  • na sklade je viacero zamestnancov
  • je potrebné presnejšie sledovať tok tovaru po sklade
Sklad-priehradkovy

Procesy v priehradkovom sklade

Príjem tovaru prebieha nielen na konkrétny sklad, ale aj na konkrétne miesto v sklade, čiže priehradku. Príjem je možné vytvoriť z podkladu nákupnej objednávky, ktorou sa tovar objednával u dodávateľa. Na tomto doklade je pred zaevidovaním príjmu možnosť upraviť množstvo na také, aké dodávateľ skutočne dodal.

V rámci skladu je možné tovar presúvať medzi priehradkami. Ku každému takémuto presunu je zaevidované, kedy a kto tento presun vykonal.

Zároveň je možné nastaviť proces vyskladňovania, tzn. zadávania pokynu do skladu, ak je materiál potrebný pri výrobe, na dodanie a pod.

Výdaj tovaru prebieha nielen zo skladu, ale aj z konkrétnej priehradky. Výdaj je možné vytvoriť z podkladu predajnej objednávky, kde je zaevidované, čo a v akom množstve si zákazník objednal. Opäť je pred zaevidovaním výdaja možné upraviť množstvo, ktoré sa dodáva zákazníkovi v prípade čiastočných dodávok.

Benefity priehradkového skladu

Výhody tohto typu skladu:

  • jednoduchšie hľadanie konkrétneho tovaru na sklade
  • rýchlosť spracovania pohybu tovaru
  • prehľad o presunoch tovaru v rámci skladu
  • stav zásob na jednotlivých priehradkách v sklade

Vo všeobecnosti tento typ skladu prináša väčšiu prehľadnosť nielen o pohyboch zásob zo skladu a na sklad, ale aj o pohyboch v rámci skladu. Zároveň je zachované jednoduché zaznamenávanie týchto pohybov a rýchlejšie hľadanie zásob na sklade.

V ďalšom článku si povieme viac o riadenom sklade, nezabudnite nás preto aj naďalej sledovať.

D_Vrablova

Článok napísala

Daniela Vrábľová

Daniela je konzultantkou pre oblasť nákupu, predaja a skladového hospodárstva v MS Dynamics NAV. Tiež sa venuje procesom na podporu vzťahov so zákazníkmi v Microsoft Dynamics 365 – customer relationship management (CRM).

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie