Nepodarky a odpad vo výrobnom procese

Nepodarky a odpad vo výrobnom procese

Takmer v každej výrobnej spoločnosti vzniká v procese výroby odpad, nepodarok či vedľajší produkt. Všetky tieto tri nepriame výstupy z výroby majú k sebe veľmi blízko a dokonca môžu byť chápané aj ako rôzne pomenovania pre rovnakú vec. Z jednoduchého ponímania je to aj o vlastnom uhle pohľadu a aj o tom, aká terminológia je

Takmer v každej výrobnej spoločnosti vzniká v procese výroby odpad, nepodarok či vedľajší produkt. Všetky tieto tri nepriame výstupy z výroby majú k sebe veľmi blízko a dokonca môžu byť chápané aj ako rôzne pomenovania pre rovnakú vec. Z jednoduchého ponímania je to aj o vlastnom uhle pohľadu a aj o tom, aká terminológia je používaná vo vybranom podniku a celkovo či môžu počas výrobného procesu vzniknúť tri rôzne vedľajšie položky. Ak áno a zároveň tieto položky majú rôzne ďalšie využitie, je určite potrebné ich aj samostatne evidovať.

Aký je rozdiel?

1. Odpad

Asi najčastejším prípadom, s ktorým sa stretávame vo výrobných spoločnostiach je jednoduchá evidencia odpadu. Ide o vypočítané predpokladané množstvo odpadu, ktoré vzniká pri konkrétnej výrobnej operácii alebo celom výrobnom procese za jednu jednotku výstupu, resp. výroby.

Pomocou informačného systému Dynamics NAV uvedú technológovia percentuálnu hodnotu odpadu do technologického postupu a tento odpad je následne vypočítaný v závislosti od množstva vyrábaných výrobkov. Pri odvádzaní výroby systém automaticky odpíše navýšené množstvo materiálu. Tento odpad nie je evidovaných skladových zásobách, takže nie je potrebné ho dodatočne vydávať zo skladu. V prípade potreby evidencie množstva vzniknutého odpadu za účelom ďalšieho spracovania prípadne predaja, vieme dodať aj takéto riešenie.

2. Nepodarok

Produkt, ktorý vyrobíte s nejakým defektom alebo chybou je možné označiť ako nepodarok. Tie vo väčšine prípadov nie sú zadávané ako určité predpokladané množstvo pri vývoji výrobného postupu alebo samotného výrobku, ale zadávajú sa priamo pri odvádzaní výroby ako konkrétny počet kusov nepodarkov.

Okrem samotnej evidencie nepodarkov ponúka Dynamics NAV aj možnosť sledovania výskytu chybovosti. V systéme vytvoríte vlastné označenia druhov alebo kategórií dôvodov výskytu nepodarkov ako napríklad chybný materiál, nesprávny postup, chyba operátora, porucha stroja a pod. Pri odvádzaní množstva nepodarkov vyberiete niektorý z týchto predvolených dôvodov a systém zapíše tento údaj spoločne s ostatnými údajmi, ktoré sú potrebné k vyhodnoteniu chybovosti ako číslo výrobku, materiál, operátor, dátum, množstvo, výrobná operácia a pod. Podobne ako pri odpade ani nepodarok nie je predvolene prijímaný do skladových zásob.

Ďalší postup spracovania nepodarku závisí od konkrétneho procesu v spoločnosti, na základe ktorého môže byť nepodarok:

  • prijatý na sklad, stanový sa opravný výrobný postup a opäť spustí výrobný proces,
  • prijatý na sklad s tým, že môže byť predaný ako produkt nižšej kvality alebo s chybou, ktorá nemá zásadný vplyv na jeho funkčné vlastnosti,
  • nepoužiteľný a čakajúci na likvidáciu.

3. Vedľajší produkt

Treťou spomínanou položkou je vedľajší produkt. Pod týmto pojmom rozumieme vedľajší výstup, ktorý nám zakaždým môže vzniknúť v procese výroby určitého výrobku v konkrétnom množstve. Tento produkt je evidovaný v skladových zásobách s tým, že ho je možné použiť v ďalšom výrobnom procese alebo predať zákazníkovi ako samostatný produkt.

Samozrejme aj v tomto prípade vám dokáže pomôcť náš ERP systém. Ide však o špecifický proces, kde na základe vašich požiadaviek pripravíme presný proces, akým spôsobom bude prebiehať príjem a výdaj vedľajšieho produktu.

Čo vlastne potrebujem?

…je to jedna zo základných otázok, ktorú je potrebné si položiť pri implementácii informačného systému a to pri hlavných podnikových procesoch, ale aj pri vedľajších akým je proces evidencie a spracovania údajov o odpadoch a nepodarkoch z výroby. Odpoveď na túto otázku nemusí byť vždy ľahká. Preto nás kontaktujte a my vám s tým radi pomôžeme.

P_Gorej

Článok napísal

Peter Gorej

Peter je konzultantom ERP pre oblasť výroby, servisu a skladového hospodárstva. Rovnako sa venuje aj správe systému a integrácii s rôznymi externými nástrojmi.

 

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie