Jednoduchá kontrola dostupnosti tovaru

Jednoduchá kontrola dostupnosti tovaru

V predchádzajúcom príspevku sme vám ukázali, aké výhodné je mať komplexný informačný systém, v ktorom si viete kedykoľvek a kdekoľvek skontrolovať aktuálny stav zásob na vašom sklade. To je samozrejme veľmi užitočné, uľahčuje vám to prácu, pretože nemusíte chodiť po sklade, hľadať všetky miesta, kde sa daný tovar môže nachádzať a k tomu ešte aj

V predchádzajúcom príspevku sme vám ukázali, aké výhodné je mať komplexný informačný systém, v ktorom si viete kedykoľvek a kdekoľvek skontrolovať aktuálny stav zásob na vašom sklade. To je samozrejme veľmi užitočné, uľahčuje vám to prácu, pretože nemusíte chodiť po sklade, hľadať všetky miesta, kde sa daný tovar môže nachádzať a k tomu ešte aj počítať všetky položky, aby ste vedeli presný stav na sklade. Stretávame sa však aj s otázkou:„Dokáže nám váš systém povedať, či budem mať daný tovar na sklade k určitému dátumu?“ Odpoveď na túto otázku vám dá práve tento príspevok.

Dostupnosť tovaru podľa udalostí

Informačný systém Microsoft Dynamics NAV ponúka viacero nástrojov, pomocou ktorých si dokážete jednoducho skontrolovať stav zásob k požadovanému dátumu. Jedným z nich je nástroj Dostupnosť tovaru podľa udalosti, ktorý vám v prehľadnom zozname zobrazí všetky príjmy, ako napríklad nákupné objednávky či výstupy z výrobných zákaziek a takisto všetky výdaje ako napríklad predajné objednávky či vstupy do výrobných zákaziek. Tieto príjmy a výdaje, ktoré máte naplánované k určitému dňu, systém automaticky pripočítava a odpočítava zo zásob, čo sa vám zobrazí ako očakávaný stav zásob. Na základe toho si môžete ešte v čase dopytu od zákazníka skontrolovať dostupnosť tovaru k požadovanému dňu.

Výhodou tohto nástroja je aj možnosť sledovania dostupnosti podľa skladov. To znamená, že v prípade, ak máte viacero skladov, napríklad sklad v Košiciach, vo Zvolene a v Bratislave, môžete si skontrolovať celkovú dostupnosť na všetkých skladoch alebo len pre konkrétny sklad. Ak používate prognózy, čiže plány predpokladaného predaja alebo nákupu, systém vám zahrnie aj tieto plánované množstvá. Užitočnou informáciou pre vás môže byť aj to, aké množstvo z určitej naplánovanej objednávky je ešte voľné k dispozícii, teda nie je rezervované.

Dostupnosť v grafe

Jeden z ďalších nástrojov pre kontrolu dostupnosti tovaru ponúka možnosť sledovania pohybu skladových zásob v grafickom prehľade. Všetky príjmy a výdaje konkrétneho tovaru sú zobrazené na časovej osi, vďaka čomu máte jasný prehľad o aktuálnych a očakávaných zásobách ku konkrétnemu dňu. Na základe stavu zásob vyplývajúceho z reálnych objednávok si môžete v tomto nástroji nasimulovať predpokladané príjmy a zobraziť si tak očakávaný stav zásob. Z nasimulovaných príjmov si následne môžete vytvoriť reálne objednávky.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie