Formy cloudových služieb

Formy cloudových služieb

V predošlých príspevkoch sme sa zoznámili s tým, aké cloudové služby máme dostupné ako súkromné osoby. Ale cloudové služby sú ponúkané aj pre firmy. V tomto príspevku si povieme o tom, aké sú možnosti cloudových služieb pre firemných zákazníkov. Ak firma nevyužíva žiadne cloudové služby, musí vo vlastnej réžii riešiť hardvérovú infraštruktúru a sieťové pripojenie,

V predošlých príspevkoch sme sa zoznámili s tým, aké cloudové služby máme dostupné ako súkromné osoby. Ale cloudové služby sú ponúkané aj pre firmy. V tomto príspevku si povieme o tom, aké sú možnosti cloudových služieb pre firemných zákazníkov.

Ak firma nevyužíva žiadne cloudové služby, musí vo vlastnej réžii riešiť hardvérovú infraštruktúru a sieťové pripojenie, operačný systém a aplikačné služby (napr. databázy, poštovú službu, …) aj samotné aplikácie (napr. kancelárske programy, ekonomický softvér) a ukladanie ich údajov. Ale časť toho alebo všetko z toho sa dá prenajať formou cloudovej služby. Z toho vyplýva najčastejšie delenie cloudových služieb podľa toho, čo si zákazník spravuje sám a čo si prenajíma prostredníctvom cloudovej služby. Zákazník má tri základné možnosti:

  • Softvér ako služba (v angličtine Software as a Service z toho zaužívaná skratka SaaS) poskytuje používanie aplikácie ako službu. Zákazník platí za prenájom aplikácie pre požadovaný počet používateľov. Poskytovateľ zabezpečuje inštaláciu aplikácie aj jej aktualizáciu a dostupnosť ukladaných dát. Nepotrebujeme vlastnú infraštruktúru ani platformu pre aplikácie, všetko si prenajímame formou cloudovej služby. Príkladom softvéru ako služby je Office 365 alebo Microsoft Dynamics ako služba.

  • Platforma ako služba (Platform as a Service – PaaS) poskytuje infraštruktúru a platformu pre aplikácie, napríklad operačný systém, SQL server, prostredie na vývoj vlastných aplikácií, ale samotné aplikácie sú v réžii zákazníka. Táto možnosť je ideálna napríklad vtedy, ak potrebujeme rýchlo vyvinúť vlastnú aplikáciu a nasadiť ju do používania.

  • Infraštruktúra ako služba (Infrastructure as a Service – IaaS) znamená poskytovanie hardvérovej a sieťovej infraštruktúry včítane virtualizácie. Zákazník neinvestuje do ich nákupu a údržby, ale si ich prenajíma v potrebnom množstve, ktoré môže pružne meniť podľa meniacich sa požiadaviek. V jeho réžii zostáva platforma pre aplikácie a samotné aplikácie a ich dáta.

Každý model cloudových služieb IaaS, PaaS či SaaS ponúka špecifické možnosti a pred tým ako sa naša firma či organizácia rozhodne využívať cloudové služby je veľmi dôležité pochopiť rozdiely medzi týmito možnosťami. Či chceme využívať softvér ako službu s možnosťami ukladania dát, platformu, ktorá nám umožňuje vytvárať prispôsobené aplikácie alebo chceme mať plnú kontrolu nad svojou infraštruktúrou bez toho, aby sme ju museli fyzicky udržiavať, claudové služby nám ponúkajú túto možnosť.

Pre tých, ktorí zostali zdesení z toho, že všetky ich dôležité a neraz dôverné údaje sú niekde v cloude si nabudúce povieme o verejných a privátnych cloudoch.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie