Cloudové úložiská dát

Cloudové úložiská dát

V predošlých príspevkoch sme si uvedomili, že väčšina z nás už používa cloudové služby (Facebook, Gmail, Twiter, Instagram, ...) a že na používanie väčšiny z nich sa musíme zaregistrovať alebo inak povedané zriadiť si konto. Poskytovatelia nám okrem overenia identity ponúkajú aj služby, ktoré môžeme bezplatne využívať. Jednou z nich je aj možnosť ukladania údajov.

V predošlých príspevkoch sme si uvedomili, že väčšina z nás už používa cloudové služby (Facebook, Gmail, Twiter, Instagram, …) a že na používanie väčšiny z nich sa musíme zaregistrovať alebo inak povedané zriadiť si konto.

Poskytovatelia nám okrem overenia identity ponúkajú aj služby, ktoré môžeme bezplatne využívať. Jednou z nich je aj možnosť ukladania údajov.

Cloudové úložisko dát si môžeme predstaviť ako pevný disk, ktorý máme pripojený prostredníctvom internetu. Údaje môžeme do neho ukladať, kopírovať ich na svoj lokálny počítač, mobil alebo tablet.

Prečo by sme mali ukladať svoje údaje do cloudových úložísk?

    1. Na prvom mieste je bezpečnosť. Poskytovateľ cloudového priestoru na ukladanie dát zabezpečuje, že o svoje dáta neprídeme. Ak ich máme iba na svojom počítači, môže sa pokaziť pevný disk počítača a dáta sú nenávratne stratené. Ak prídeme o mobil, stratíme aj fotografie, ktoré môžu byť pre nás veľmi cenné. Ale dáta uložené v cloude sú v bezpečí.
    2. Druhou výhodou je možnosť zdieľania údajov. Veľký súbor, ktorý sa nedá poslať emailom môžeme uložiť do cloudu a zdieľať iba konkrétnej osobe alebo skupine osôb. Môže to byť video, ktoré nechcete vystaviť na youtube, alebo sada fotografií zo spoločnej akcie, ktoré chcete sprístupniť len účastníkom.
    3. Ďalšou výhodou je možnosť synchronizácie údajov. Túto využijeme, ak pracujeme na viacerých počítačoch. Vytvoríme si priečinok, ktorý sa má synchronizovať s cloudovým úložiskom a všetky zmeny v ňom sa automaticky synchronizujú s cloudovým úložiskom. Ak začíname pracovať na inom počítači, ktorý je synchronizovaný s tým istým cloudovým úložiskom, tak po zapnutí počítača prebehne synchronizácia a máme k dispozícií svoje dáta v aktuálnej verzii.
    4. Možnosť zväčšovania kapacity cloudového úložiska dát podľa potreby. Väčšina poskytovateľov nám ponúka nejakú kapacitu zdarma, napr. Google 15 GB, Microsoft 5GB, iCloud 5GB. Ak potrebujeme väčšiu kapacitu môžeme si ju prenajať za poplatok. Stále platíme iba za tú kapacitu pamäte, ktorú aktuálne potrebujeme.

Možnosť ukladania údajov v cloude nie je jedinou službou, ktorú máme možnosť zadarmo používať. O tých ďalších si povieme v nasledujúcom príspevku.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie