Všetky články

  • Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

    Základné benefity ERP systému pre odvetvie spracovania odpadu

    Spracovanie odpadu a jeho recyklácia už dlhodobo patria k základným pilierom ekologického štýlu života. Aby bolo možné zodpovedne vykonávať odpadové hospodárstvo, jeho systém je potrebné  dôkladne naplánovať a metodologicky implementovať. Najprv musíme identifikovať zdroje a typy odpadu, odhadnúť náklady na prepravu a spracovanie odpadu, zabezpečiť transport a veľké množstvo ďalších vecí, ktoré na seba nadväzujú. Zároveň musíme

    ČÍTAŤ VIAC