Odpadové hospodárstvo – priebeh implementácie

Odpadové hospodárstvo – priebeh implementácie

V nasledujúcich odstavcoch vám predstavíme ako vyzeral proces implementácie informačného systému v spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním rôznych druhov odpadov. Spoločnosť sa rozhodla pre výmenu svojho účtovného programu za komplexný informačný systém Dynamics 365 Business Central. Jedným zo základných požiadaviek bolo mať informácie o všetkých procesoch dostupné na jednom mieste a pre všetkých

V nasledujúcich odstavcoch vám predstavíme ako vyzeral proces implementácie informačného systému v spoločnosti, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním rôznych druhov odpadov.

Spoločnosť sa rozhodla pre výmenu svojho účtovného programu za komplexný informačný systém Dynamics 365 Business Central. Jedným zo základných požiadaviek bolo mať informácie o všetkých procesoch dostupné na jednom mieste a pre všetkých zamestnancov, nakoľko ich práca je na týchto informáciách závislá.

Prvý kontakt s procesmi spoločnosti

Na začiatku každej implementácie náš tím realizuje detailnú analýzu procesov v spoločnosti. Jej cieľom je čo najviac spoznať jednotlivé procesy, ktoré prebiehajú v spoločnosti a zároveň zistiť problémy, ktoré spoločnosť potrebuje eliminovať. Ako konzultanti sa snažíme identifikovať tie časti procesov, ktoré sú neefektívne a kde vidíme priestor na ich optimalizáciu.

Po detailnej analýze procesov u zákazníka sme zistili viacero kritických problémov, ktoré bolo potrebné riešiť.

Najdôležitejšie požiadavky na riešenie problémov spoločnosti sa týkali týchto oblastí:

 • evidovanie zariadení a upozornenia na pravidelné údržby
 • schvaľovanie nákupných a predajných dokladov
 • rýchle výstupy zabezpečujúce informácie o pohybe jednotlivých surovín
 • vytváranie hlásení o odpadoch
 • sledovanie procesov pri triedení a spracovaní odpadov
 • odosielanie všetkých potrebných dokladov zákazníkom (faktúry, dodacie listy, sprievodné listy nebezpečného odpadu a pod.)
odpad

Príprava návrhu riešenia pre spoločnosť

Na návrhu čo najlepšieho riešenia sme intenzívne spolupracovali s kľúčovými používateľmi za jednotlivé oblasti spoločnosti. Na základe našej vzájomnej komunikácie sme pripravili návrh, ktorý zabezpečuje riadenie procesov spoločnosti tak, aby zodpovední zamestnanci mali prístup ku všetkým potrebným informáciám rýchlo a vedeli efektívne zobrazovať potrebné informácie.

V rámci riešenia sme sa zameriavali hlavne na tieto oblasti:

 • podpora procesu toku surovín od ich príjmu na sklad až po predaj spracovaných produktov zo suroviny zákazníkovi
 • automatické e-mailové notifikácie, ktoré upozorňujú na blížiaci sa termín údržby strojov a zariadení
 • odosielanie nákupných a predajných dokladov na schvaľovanie a emailové notifikácie upozorňujúce na potrebu schválenia konkrétnych dokladov
 • zachytenie pohybov všetkých surovín na sklade a ich spätná dosledovateľnosť až k pôvodcovi
 • evidencia postupov práce pri triedení a spracovaní surovín a výsledných produktov
 • automatické generovanie potvrdení o toku surovín a rôznych druhov hlásení o odpadoch

Spustenie testovacej prevádzky

Po schválení finálnej verzie návrhu riešenia sme začali s jeho implementáciou. V rámci implementácie sme nastavovali a pripravovali testovaciu databázu. Následne prebiehali školenia na prácu so systémom a s jeho časťami. Používatelia mali možnosť oboznámiť sa s prácou v novom informačnom systéme a vyskúšať si všetky činnosti, ktoré následne budú vykonávať v rámci svojej pracovnej náplne. Po vyškolení začali používatelia pracovať v testovacej databáze, kde si mali možnosť vyskúšať prácu zo systémom.

Business Central

Práca v novom informačnom systéme

Po uplynutí testovacej prevádzky, kedy sa doladili detaily riešenia, kľúčoví používatelia za jednotlivé oblasti schválili časti riešenia. Po dohode s vedením spoločnosti nasledovalo spustenie produkčnej prevádzky.

Pri prechode do produkčnej databázy bolo potrebné preniesť údaje z predošlej evidencie. Zabezpečili sme preto import nasledujúcich údajov:

 • zoznam zákazníkov
 • zoznam dodávateľov
 • zoznam tovarov
 • neinkasované pohľadávky
 • neuhradené záväzky
 • stavy zásob ku dňu prechodu do produkčnej databázy

Aj vy uvažujete o výmene svojho účtovného programu za komplexný informačný systém? Pomôžeme vám prejsť celým procesom implementácie. Obráťte sa na skúsených, obráťte sa na nás.

D_Vrablova

Článok napísala

Daniela Vrábľová

Daniela je konzultantkou pre oblasť nákupu, predaja a skladového hospodárstva v MS Dynamics NAV. Tiež sa venuje procesom na podporu vzťahov so zákazníkmi v Microsoft Dynamics 365 – customer relationship management (CRM).

 

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie