Pracovné postupy – Dynamics 365 (pôvodné CRM)

Pracovné postupy – Dynamics 365 (pôvodné CRM)

Spoločnosť často zamestnáva viacero zamestnancov, ktorí vykonávajú tú istú činnosť. Sú to napr. obchodníci, ktorí spracúvajú príležitosti. Alebo sú to ľudia z marketingu, ktorí pripravujú a realizujú marketingové kampane. Ako však zabezpečiť, aby títo zamestnanci postupovali podľa štandardných krokov, alebo aby na niektoré kroky nezabudli? Ako zistiť, v akom stave sa príležitosť, kampaň, a pod.

Spoločnosť často zamestnáva viacero zamestnancov, ktorí vykonávajú tú istú činnosť. Sú to napr. obchodníci, ktorí spracúvajú príležitosti. Alebo sú to ľudia z marketingu, ktorí pripravujú a realizujú marketingové kampane. Ako však zabezpečiť, aby títo zamestnanci postupovali podľa štandardných krokov, alebo aby na niektoré kroky nezabudli? Ako zistiť, v akom stave sa príležitosť, kampaň, a pod. nachádza?

Systém od Microsoftu Dynamics 365 na riadenie vzťahov so zákazníkmi ponúka riešenie vo forme pracovných postupov. Pracovné postupy slúžia na vytvorenie procesu, ktorý sa skladá s konkrétnych etáp. Každá etapa má definované konkrétne kroky, ktoré zamestnancovi pomáhajú pri práci a smerujú ho tak, aby bol čo najefektívnejší a nezabudol na niektorý dôležitý krok. Ak chcete zabezpečiť, aby zamestnanci niektoré kroky nemohli vynechať, v pracovných postupoch je možné nastaviť tieto kroky ako povinné.

Pracovné postupy Dynamics 365 smerujú jednotlivé kroky zamestnancov k čo najefektívnejšej práci.

Táto možnosť prináša zavedenie poriadku do práce obchodníkov, marketingových pracovníkov a ďalších. Vytvára možnosť pripraviť „cestičku“ pre zamestnancov, aby mohli pracovať efektívnejšie a postupovali podľa vopred definovaných krokov. Ďalšou výhodou je možnosť na prvý pohľad posúdiť, v akom stave sa príležitosť, kampaň a pod. nachádza. Pracovný postup totiž ukazuje, v akej fáze sa aktivita nachádza a tiež informáciu o tom, ako dlho už v tejto fáze je. To znamená, že viete na prvý pohľad povedať, či sa príležitosť, kampaň, atď. nezasekla v niektorej fáze príliš dlho. Pracovné postupy prinášajú pomoci pri práci nielen samotným zamestnancom, ale aj ich nadriadeným, ktorí získajú lepší prehľad o práci svojich zamestnancov.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie