Nástroj na riadenie ľudských zdrojov

Nástroj na riadenie ľudských zdrojov

V minulých príspevkoch sme v súvislosti s poskytovaním servisných služieb spomínali možnosti pre evidenciu servisných zásahov a sledovanie chybovosti výrobkov. S ukážkou funkčností, s ktorými vie systém Microsoft Dynamics 365 Business Central podporiť servisné procesy, budem pokračovať aj v tomto príspevku. Venovať sa budem možnostiam manažovania ľudských zdrojov. V systéme Microsoft Dynamics 365 Business Central sa nachádza nástroj, ktorý umožňuje spravovať ľudské

V minulých príspevkoch sme v súvislosti s poskytovaním servisných služieb spomínali možnosti pre evidenciu servisných zásahov a sledovanie chybovosti výrobkov. S ukážkou funkčností, s ktorými vie systém Microsoft Dynamics 365 Business Central podporiť servisné procesy, budem pokračovať aj v tomto príspevku. Venovať sa budem možnostiam manažovania ľudských zdrojov.

V systéme Microsoft Dynamics 365 Business Central sa nachádza nástroj, ktorý umožňuje spravovať ľudské zdroje (napríklad servisných technikov) a priradzovať ich k úkonom v rámci servisných zásahov. Tento nástroj sa nazýva Pult dispečera a v jeho okne sa zobrazujú informácie o servisných zásahoch:

  • dátum a čas kedy majú začať práce na danom zásahu
  • priorita servisného zásahu
  • stav rozpracovanosti prác
  • informácie o zákazníkovi
  • a iné
nastroj pult dispečera

Vedúci pracovník servisného oddelenia má možnosť k jednotlivým servisným zásahom prideľovať servisného technika alebo skupinu servisných technikov. Postupnosť vykonávania prác na servisných zásahoch je možné koordinovať pomocou priority a času začiatku prác. Podľa zmlúv máte v systéme možnosť prednastaviť predvolené reakčné doby – čas, kedy majú začať práce na servisnom zásahu.

nastroj na riadenie ludskych zdrojov

Po priradení sa tento servisný zásah zobrazí servisnému technikovi. Servisný technik má vlastné zobrazenie v rámci ktorého vie zadať potrebné materiály, náhradné diely a odvedenú prácu. Následne má technik možnosť zaevidovať napríklad výmenu súčastí v zariadení alebo bližšie informácie o poruche, ktorá na zariadení nastala. Tieto informácie sa uložia v systéme a sú spätne dohľadateľné na karte opravovaného zariadenia. Aplikácia systému je podporovaná aj mobilnými zariadeniami (tablet, mobil), takže tieto informácie je možné evidovať aj počas výjazdov k zákazníkovi.

Takýmto spôsobom systém poskytuje prehľad o rozpracovanosti prác a spotrebe na servisných zásahoch. V ďalšom príspevku o module servis vám bližšie priblížim možnosti ako vie ERP systém pomôcť pri evidencii zmluvných podmienok.

P_Astalos

Článok napísal

Patrik Astaloš

Patrik pracuje v spoločnosti Telegrafia na pozícii ERP konzultanta so zameraním na modul Servis a Sklady. Časť svojho života strávil v zahraničí, kde pracoval v malovýrobnom podniku. Práve táto skúsenosť ho viedla k tomu, aby sa venoval podnikovým procesom a ich optimalizácii.

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie