Má bežný deň 24 hodín pre každého z nás?

Má bežný deň 24 hodín pre každého z nás?

Nie nemá! V článku sa dozviete prečo. S rastúcim predajom našich ERP systémov úmerne rastie aj množstvo práce, ktorú je potrebné vykonať v stanovenom čase. To nám občas spôsobuje vrásky. Keďže vedeniu spoločnosti Telegrafia záleží na zdraví a duševnej pohode svojich zamestnancov bolo nám umožnené zúčastniť sa kurzu TIME MANAGEMENT. Hlavnou myšlienkou kurzu bolo: Nebyť

Nie nemá! V článku sa dozviete prečo.

S rastúcim predajom našich ERP systémov úmerne rastie aj množstvo práce, ktorú je potrebné vykonať v stanovenom čase. To nám občas spôsobuje vrásky. Keďže vedeniu spoločnosti Telegrafia záleží na zdraví a duševnej pohode svojich zamestnancov bolo nám umožnené zúčastniť sa kurzu TIME MANAGEMENT. Hlavnou myšlienkou kurzu bolo: Nebyť v strese, nebyť nešťastný a unavený.

Na tomto kurze sme získali know-how ako efektívne využiť potenciál celého dňa, ako v záplave povinností a vyrušení sa sústrediť na naozaj dôležité veci a neriešiť to, na čo nemáme dosah a nevieme ovplyvniť. Dozvedeli sme sa, ako získať nadhľad, zbaviť sa stresu, nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom a dosiahnuť vytýčené ciele. A čo je najdôležitejšie, ostať stále v psychickej pohode.

„Dozvedeli sme sa ako mať nadhľad, zbaviť sa stresu a dosiahnuť vytýčené ciele.“

Je dôležité mať cieľ!

Vedeli ste, že človek, ktorý nemá žiadny cieľ je šťastný len na 40%? Naproti tomu ľudia, ktorí majú ciele (či už v osobnom alebo pracovnom živote) sú šťastní na 80%. Ak neviem kam idem, je jedno ktorou cestou sa vydám. Preto je dobré dávať si ciele, ktoré pozostávajú z menších čiastkových. Postupné približovanie sa k ním a ich plnenie v nás vyvoláva pocit úspechu a šťastia.

Ďalšou nemenej dôležitou témou bol spánok, jeho množstvo a kvalita. Kvalitná spánková regenerácia je nevyhnutná k dosahovaniu maximálneho výkonu. V mojej hlave zarezonovala informácia: Čo nedospím do polnoci, do rána už nedoženiem.

Ako dôležité sú pre nás informácie?

V dnešnej dobe, kedy sme enormne zahltení informáciami je veľmi náročné vnímať len tie, ktoré sú pre nás prospešné. Spracovanie všetkých dostupných informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán vedie ku kolapsu mysle. Preto je nevyhnutné položiť si tieto tri otázky: Zaplatil by som za túto informáciu? Pomôže mi táto informácia v živote? Potrebujem túto informáciu?

Toto je len zopár myšlienok, ktoré mi utkveli v pamäti. Kurz vnímam veľmi pozitívne a vo svojom tíme vidím výraznú zmenu. Párkrát sme sa už pristihli pri tom, že sme sa namiesto riešenia nepodstatných veci len pousmiali a ďalej pokračovali vo svojej práci.

Ešte vám dlžím odpoveď na otázku z nadpisu. Ľudské telo starne a myseľ je pomalšia. Mnohým z vás sa to nepáči, ale je to fakt. Spomeňte si koľko ste toho stihli keď ste mali 20 rokov. Deň trval celú večnosť a na konci bolo čo kapitulovať. Teraz vám deň zbehne strašne rýchlo a máte pocit, že ste takmer nič nespravili.

Áno je to tak a jediné čo s tým môžeme robiť je to akceptovať a pracovať efektívnejšie 🙂

Telegrafia a.s.
ADMINISTRATOR
Kto sme

Viac na preskúmanie